Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EDS International SK, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
10.03.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
26 851 509 € 74 349 639 € 56 145 181 € 37 685 082 € 36 645 033 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26 102 111 € 72 023 502 € 54 584 287 € 37 448 441 € 36 300 893 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
749 398 € 2 326 137 € 1 560 894 € 236 641 € 344 140 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
101 250 € 175 955 € 23 752 € 94 820 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
101 250 € 175 955 € 23 752 € 94 820 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
808 032 € 2 463 307 € 1 555 148 € 223 550 € 303 547 € 17 608 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 495 € 1 473 € 1 036 € 252 € 158 € 39 €
10
B.2
Služby
806 537 € 2 461 834 € 1 554 112 € 223 298 € 303 389 € 17 569 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
42 616 € 38 785 € 29 498 € 13 091 € 40 593 € 77 212 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
11 736 € 11 574 € 7 805 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 642 € 8 618 € 5 748 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 042 € 2 904 € 2 023 €
16
C.4
Sociálne náklady
52 € 52 € 34 €
17
D
Dane a poplatky
51 € 41 € 62 € 7 € 579 € 21 905 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
954 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
356 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
500 € 820 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
30 829 € 27 170 € 20 677 € 12 584 € 40 370 € 54 487 €
38
X.
Výnosové úroky
30 € 4 € 61 € 20 € 22 €
39
N
Nákladové úroky
18 789 € 13 753 € 8 085 € 3 724 € 25 352 € 302 €
40
XI.
Kurzové zisky
282 € 67 € 19 € 112 € 56 €
41
O
Kurzové straty
320 € 597 € 363 € 602 € 226 € 937 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 398 € 6 801 € 5 446 € 3 561 € 6 155 € 788 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-24 195 € -21 080 € -13 814 € -7 755 € -31 655 € -2 027 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
6 634 € 6 090 € 6 863 € 4 829 € 8 715 € 52 460 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 429 € 2 881 € 2 892 € 2 883 € 2 883 € 12 028 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 429 € 2 881 € 2 892 € 2 883 € 2 883 € 12 028 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 205 € 3 209 € 3 971 € 1 946 € 5 832 € 40 432 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
6 634 € 6 090 € 6 863 € 4 829 € 8 715 € 52 460 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 205 € 3 209 € 3 971 € 1 946 € 5 832 € 40 432 €