Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PATROL SLOVAKIA, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
75 273 € 86 344 € 85 819 € 130 584 € 74 573 € 88 364 € 64 595 € 94 847 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
17 479 € 18 556 € 3 914 € 8 964 € 23 884 € 37 167 € 54 535 € 64 118 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
17 479 € 18 556 € 3 914 € 8 964 € 23 884 € 37 167 € 54 535 € 64 118 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 479€ 18 556€ 3 914€ 8 964€ 23 884€ 37 167€ 54 535€ 56 977€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 141€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
57 492 € 66 919 € 81 349 € 121 182 € 49 308 € 50 373 € 9 516 € 30 729 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 581 € 8 299 € 2 388 € 5 619 € 2 921 € 973 € 0 € 6 419 €
035
B.I.1
Materiál
1 581€ 7 799€ 4 085€
039
B.I.5
Tovar
5 619€ 2 921€ 1 753€ 2 334€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
500€ 2 388€ -780€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
34 360 € 43 055 € 77 032 € 73 831 € 45 451 € 44 682 € 7 600 € 10 374 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
32 273 € 41 292 € 77 032 € 72 476 € 42 671 € 44 682 € 7 242 € 10 314 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
32 273€ 41 292€ 77 032€ 72 476€ 42 671€ 44 682€ 7 242€ 10 314€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 355€ 2 780€ 60€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 087€ 1 763€ 358€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
21 551 € 15 565 € 1 929 € 41 732 € 936 € 4 718 € 1 916 € 13 936 €
072
B.V.1.
Peniaze
21 437€ 15 429€ 1 929€ 10 816€ 600€ 4 583€ 12€ 10 646€
073
B.V.2.
Účty v bankách
114€ 136€ 30 916€ 336€ 135€ 1 904€ 3 290€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
302 € 869 € 556 € 438 € 1 381 € 824 € 544 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
302€ 869€ 556€ 438€ 1 156€ 504€ 224€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
225€ 320€ 320€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
75 273 € 86 344 € 85 819 € 130 584 € 74 573 € 88 364 € 64 595 € 94 847 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
17 278 € 16 264 € 15 823 € 15 670 € 19 660 € -17 476 € -30 415 € -5 628 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
11 000€ 11 000€ 11 000€ 11 000€ 11 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-236 € -636 € -829 € 3 260 € -35 416 € -10 628 € -450 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 813€ 3 412€ 3 260€ 3 260€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 049€ -4 048€ -4 089€ -35 416€ -10 628€ -450€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 014 € 400 € 152 € -4 090 € 3 160 € 12 940 € -24 787 € -10 178 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
57 995 € 70 080 € 69 996 € 114 914 € 54 647 € 104 756 € 95 010 € 100 475 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 809 € 15 175 € 3 863 € 4 522 € 5 964 € 13 049 € 20 438 € 24 560 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
285 € 2 391 € 4 455 € 12 200 € 0 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
285€ 2 391€ 4 455€ 12 200€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
20 060€ 24 560€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 476€ 4 071€ 3 578€ 2 131€ 1 509€ 849€ 378€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
7 333€ 11 104€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 903€ 6 057€ 14 575€ 12 128€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
45 646 € 52 539 € 67 602 € 108 602 € 44 199 € 83 930 € 58 422 € 63 787 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
25 435 € 9 875 € 26 051 € 72 477 € 18 548 € 23 379 € 37 419 € 55 802 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
25 435€ 9 875€ 26 051€ 72 477€ 18 548€ 23 379€ 37 419€ 55 802€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 056€ 13 770€ 18 220€ 2 939€ 27 042€ 6 770€ 1 499€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 690€ 5 774€ 8 884€ 6 679€ 7 576€ 6 173€ 3 462€ 2 766€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 215€ 6 149€ 9 881€ 3 016€ 7 744€ 15 044€ 5 929€ 3 084€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 428€ 6 430€ 9 016€ 8 143€ 7 247€ 11 387€ 4 576€ 636€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 878€ 4 255€ 67€ 145€ 905€ 266€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
540 € 2 366 € 498 € 1 790 € 2 581 € 1 720 € 1 575 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
540€ 2 366€ 498€ 1 790€ 2 581€ 1 720€ 1 575€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
33€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-2 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
266 € 1 084 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
171€ 1 084€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
95€