Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PATROL SLOVAKIA, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
430 781€ 289 986€ 445 317€ 458 185€ 440 903€ 284 535€ 143 298€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
430 700 € 289 917 € 445 317 € 458 180 € 440 903 € 284 535 € 143 298 € 153 423 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 109€ 1 737€ 8 700€ 4 000€ 13 554€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
426 680€ 276 102€ 434 868€ 457 723€ 426 061€ 283 970€ 140 089€ 139 869€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
200€ 1 167€ 250€ 4 000€ 2 334€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 711€ 10 911€ 1 499€ 457€ 6 842€ 565€ 875€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
425 982 € 286 382 € 444 213 € 459 460 € 434 345 € 265 699 € 164 309 € 162 224 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 253€ 6 811€ 1 753€ 9 576€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
46 143€ 18 352€ 27 427€ 15 214€ 29 587€ 21 003€ 45 906€ 21 392€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
179 564€ 76 861€ 173 228€ 264 936€ 195 651€ 89 072€ 23 972€ 77 730€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
151 353 € 174 214 € 227 250 € 160 372 € 175 980 € 133 030 € 69 248 € 52 313 €
16
E.1.
Mzdové náklady
92 985€ 110 053€ 142 432€ 119 001€ 128 040€ 92 818€ 46 333€ 38 826€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
29 304€ 36 300€ 43 394€ 32 251€ 36 848€ 31 657€ 15 926€ 13 487€
19
E.4.
Sociálne náklady
29 064€ 27 861€ 41 424€ 9 120€ 11 092€ 8 555€ 6 989€
20
F.
Dane a poplatky
1 454€ 3 815€ 2 464€ 1 910€ 2 181€ 1 658€ 966€ 1 036€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 677€ 2 353€ 5 051€ 14 920€ 17 914€ 17 368€ 15 978€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 677€ 2 353€ 5 051€ 14 920€ 17 914€ 17 368€ 15 978€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
28 871€ 1 045€ 7 910€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 658€ 7 833€ -36€ -240€ 1 020€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 009€ 1 909€ 1 982€ 2 108€ 3 405€ 3 808€ 7 219€ 177€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 718 € 3 535 € 1 104 € -1 280 € 6 558 € 18 836 € -21 011 € -8 801 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
196 829 € 182 626 € 236 102 € 177 573 € 203 070 € 173 895 € 70 211 € 44 725 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
81 € 69 € 5 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
51 € 63 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
51€ 63€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
30€ 6€ 5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 441 € 538 € 802 € 1 855 € 1 319 € 1 047 € 1 290 € 1 377 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
130 € 13 € 185 € 441 € 946 € 740 € 871 € 770 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
130€ 13€ 185€ 441€ 946€ 740€ 871€ 770€
52
O.
Kurzové straty
13€ 6€ 43€ 36€ 13€ 27€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 298€ 519€ 574€ 1 378€ 360€ 280€ 419€ 607€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 360 € -469 € -802 € -1 850 € -1 319 € -1 046 € -1 290 € -1 377 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 358 € 3 066 € 302 € -3 130 € 5 239 € 17 790 € -22 301 € -10 178 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 344 € 2 666 € 150 € 960 € 2 079 € 4 850 € 2 486 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 344€ 2 666€ 150€ 960€ 2 079€ 4 850€ 2 486€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 014 € 400 € 152 € -4 090 € 3 160 € 12 940 € -24 787 € -10 178 €