Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DUN-Farm, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
07.09.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 084 € 17 726 € 4 345 € 4 345 € 4 785 € 5 109 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
13 084 € 17 726 € 4 345 € 4 345 € 4 785 € 5 109 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 801 € 13 480 € 109 € 109 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 480€ 13 480€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 821€ 109€ 109€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 283 € 4 246 € 4 345 € 4 345 € 4 676 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 050€ 4 246€ 4 345€ 4 345€ 4 676€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 233€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 084 € 17 726 € 4 345 € 4 345 € 4 785 € 5 109 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
11 564 € 13 616 € 4 345 € 4 345 € 4 454 € 4 454 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 116 € -655 € -655 € -546 € -546 € -270 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 771€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-655€ -655€ -546€ -270€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 052 € 9 271 € -109 € 0 € -276 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 520 € 4 110 € 331 € 655 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 520 € 4 110 € 331 € 655 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 520€ 1 300€ 331€ 655€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 810€