Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lekáreň Dunajská Lužná, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
226 671 € 287 884 € 284 159 € 282 933 € 250 830 € 225 092 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
226 671€ 287 424€ 283 448€ 274 285€ 249 556€ 224 755€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
460€ 711€ 1 144€ 1 274€ 337€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 504€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
218 835 € 281 016 € 264 531 € 278 053 € 241 436 € 217 582 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
180 883€ 221 515€ 216 075€ 216 243€ 191 566€ 172 426€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 570€ 2 640€ 1 387€ 1 852€ 2 353€ 1 577€
11
C.
Služby
23 676€ 23 432€ 19 415€ 34 843€ 32 301€ 26 489€
12
D.
Osobné náklady
12 447€ 27 876€ 25 261€ 8 596€ 12 198€ 14 720€
13
E.
Dane a poplatky
18€ 308€ 308€ 357€ 170€ 88€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 111€ 1 999€ 4 528€ 2 758€ 2 166€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
241€ 4 134€ 86€ 11 634€ 90€ 116€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
7 836 € 6 868 € 19 628 € 4 880 € 9 394 € 7 510 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
20 542 € 40 297 € 47 282 € 22 491 € 24 610 € 24 600 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
11 € 193 €
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
11€ 193€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 590 € 3 006 € 2 694 € 2 374 € 2 308 € 2 568 €
31
M.
Nákladové úroky
922€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 668€ 3 006€ 2 694€ 2 374€ 2 308€ 2 568€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 590 € -2 995 € -2 694 € -2 374 € -2 308 € -2 375 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
4 246 € 3 873 € 16 934 € 2 506 € 7 086 € 5 135 €
36
P.
Daň z príjmov
892€ 1 587€ 3 569€ 1 509€ 1 771€ 1 161€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
3 354 € 2 286 € 13 365 € 997 € 5 315 € 3 974 €