Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GON-AGRO, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
23 997 € 32 122 € 4 669 € 4 669 € 5 055 € 5 055 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
720 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
720 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
720€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
23 181 € 32 122 € 4 669 € 4 669 € 5 055 € 5 055 € 5 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
20 313 € 27 720 € 55 € 55 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 720€ 27 720€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 963€ 55€ 55€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
11 630€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 868 € 4 402 € 4 669 € 4 669 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 515€ 4 402€ 4 669€ 4 669€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 353€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
96 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
96€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
23 997 € 32 122 € 4 669 € 4 669 € 5 055 € 5 055 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 916 € 24 205 € 4 669 € 4 669 € 4 724 € 4 724 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
18 705 € -331 € -331 € -276 € -276 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
19 036€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-331€ -331€ -276€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 289 € 19 536 € -55 € 0 € -276 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 961 € 7 765 € 331 € 331 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 961 € 7 765 € 331 € 331 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 961€ 2 000€ 331€ 331€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 765€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
120 € 152 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
120€ 152€