Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.05.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
968 626 € 1 060 899 € 1 174 830 € 1 212 376 € 683 823 € 533 928 € 5 120 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
968 626 € 1 060 899 € 1 174 830 € 1 212 376 € 683 823 € 533 928 € 5 120 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
88 598 € 99 516 € 116 808 € 113 881 € 82 006 € 89 832 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
856 052 € 927 948 € 1 049 576 € 1 090 371 € 753 640 € 419 686 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
513 712€ 637 768€ 724 596€ 743 491€ 548 760€ 295 206€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
342 340€ 290 180€ 324 980€ 346 880€ 204 880€ 124 480€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
23 976 € 33 435 € 8 446 € 8 124 € -151 823 € 24 410 € 5 120 €
056
B.IV.1
Peniaze
23 976€ 33 435€ 8 446€ 8 124€ -151 823€ 24 410€ 5 120€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
968 626 € 1 060 899 € 1 174 830 € 1 212 376 € 683 823 € 533 928 € 5 120 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
179 901 € 131 870 € 91 651 € 17 879 € 15 474 € 3 830 € 4 920 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
126 371 € 86 151 € 12 379 € 9 973 € -1 170 € -80 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
48 030 € 40 219 € 73 772 € 2 406 € 11 644 € -1 090 € -80 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
788 725 € 929 029 € 1 083 179 € 1 194 497 € 668 349 € 530 098 € 200 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 764 € 1 887 € 1 066 € 615 € 1 010 € 525 € 200 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 764€ 1 887€ 1 066€ 615€ 1 010€ 525€ 200€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 095 € 679 € 20 391 € 487 € 246 € 89 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
783 866 € 926 463 € 1 061 722 € 1 193 395 € 667 093 € 529 484 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
650 926€ 883 298€ 1 039 097€ 1 179 539€ 659 456€ 518 471€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
106 991€ 27 200€ 13 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 904€ 7 797€ 4 215€ 5 813€ 2 976€ 3 949€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
20 045€ 8 168€ 5 410€ 8 043€ 4 661€ 7 064€