Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
988 202 € 1 116 015 € 2 232 435 € 2 491 028 € 1 632 672 € 914 254 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
986 938€ 1 110 079€ 2 217 278€ 2 484 926€ 1 624 806€ 825 958€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 264€ 5 936€ 14 941€ 6 102€ 7 866€ 80 716€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
216€ 7 580€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
923 754 € 1 061 067 € 2 153 641 € 2 480 938 € 1 614 343 € 910 682 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
769 766€ 912 770€ 1 872 529€ 2 135 159€ 1 386 774€ 723 191€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 810€ 1 246€ 1 826€ 2 564€ 6 359€ 10 089€
11
C.
Služby
47 562€ 74 048€ 200 775€ 285 517€ 183 716€ 155 474€
12
D.
Osobné náklady
103 263€ 72 721€ 78 303€ 56 908€ 36 988€ 21 279€
13
E.
Dane a poplatky
38€ 220€ 151€ 649€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 315€ 62€ 57€ 790€ 506€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
64 448 € 54 948 € 78 794 € 10 090 € 18 329 € 3 572 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
169 064 € 127 951 € 157 089 € 67 788 € 55 823 € 17 920 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 266 € 4 100 € 5 022 € 4 804 € 3 805 € 1 783 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 266€ 4 100€ 5 022€ 4 804€ 3 805€ 1 783€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 266 € -4 100 € -5 022 € -4 804 € -3 805 € -1 782 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
60 182 € 50 848 € 73 772 € 5 286 € 14 524 € 1 790 €
36
P.
Daň z príjmov
12 152€ 10 629€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
48 030 € 40 219 € 73 772 € 2 406 € 11 644 € -1 090 €