Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
165 009 343 € 151 675 113 € 122 872 357 € 112 496 817 € 110 605 024 € 110 106 956 € 115 558 133 € 116 244 614 € 0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
161 379 816€ 156 094 926€ 120 057 965€ 113 817 312€ 109 568 403€ 108 303 482€ 114 328 845€ 115 797 708€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 629 527€ -4 419 813€ 2 814 392€ -1 320 495€ 1 036 621€ 1 803 474€ 1 229 288€ 446 906€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
133 662 316 € 121 862 648 € 97 896 094 € 91 741 507 € 90 632 333 € 87 118 788 € 89 850 700 € 88 262 362 € 208 028 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
125 658 503€ 114 268 530€ 91 526 926€ 85 245 872€ 82 455 673€ 76 772 841€ 80 118 668€ 79 701 700€ 73 121€
10
B.2
Služby
8 005 324€ 7 587 624€ 6 526 409€ 6 493 021€ 8 227 463€ 10 279 885€ 9 576 574€ 8 684 623€ 134 907€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
31 347 027 € 29 812 465 € 24 976 263 € 20 755 310 € 19 972 691 € 22 988 168 € 25 707 433 € 27 982 252 € -208 028 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
17 864 253 € 15 915 544 € 12 938 161 € 10 829 992 € 10 733 817 € 10 448 328 € 9 176 880 € 9 301 415 € 132 537 €
13
C.1
Mzdové náklady
11 693 475€ 10 367 852€ 8 606 650€ 7 228 032€ 7 225 810€ 6 759 094€ 6 516 392€ 6 776 109€ 101 421€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 481 306€ 3 976 569€ 3 243 480€ 2 722 129€ 2 658 359€ 2 507 278€ 2 161 633€ 2 243 256€ 29 406€
16
C.4
Sociálne náklady
1 689 472€ 1 571 123€ 1 088 031€ 879 831€ 849 648€ 1 181 956€ 498 855€ 282 050€ 1 710€
17
D
Dane a poplatky
73 498€ 7 844€ 6 905€ 7 554€ 7 393€ 3 369€ 3 310€ 3 501€ -306€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 612 618€ 6 051 222€ 5 721 628€ 4 692 214€ 4 642 900€ 7 000 453€ 3 808 789€ 4 102 986€ 214 889€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 068 324€ 780 291€ 1 100 355€ 1 936 963€ 2 688 532€ 889 354€ 1 052 157€ 1 259 038€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
945 603€ 677 417€ 914 396€ 1 099 682€ 2 213 049€ 729 917€ 685 159€ 949 325€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-27 553€ 5 617€ 16 267€ 2 128€ 9 891€ -30 882€ 22 676€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
214 999€ 346 559€ 562 368€ 492 135€ 512 953€ 360 721€ 610 507€ 6 300€ 183 239€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
432 970€ 957 593€ 907 586€ 1 037 774€ 867 424€ 1 029 126€ 649 015€ 556 244€ 169 464€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
7 701 408 € 7 357 248 € 6 144 693 € 5 500 925 € 4 707 465 € 5 017 159 € 13 077 826 € 14 311 443 € -541 373 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2 710€ 2 178€ 80€ 551€ 310€
39
N
Nákladové úroky
22 836€ 21 279€ 62 005€ 86 896€ 92 949€ 126 642€ 202 414€ 378 170€ 30 234€
40
XI.
Kurzové zisky
46 645€ 195 749€ 47 715€ 34 920€ 33 324€ 34 996€ 16 320€ 20 902€ 999€
41
O
Kurzové straty
517 638€ 77 072€ 393 507€ 239 355€ 116 980€ 210 335€ 481 981€ 121 567€ 5 070€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15€ 15€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 366€ 18 167€ 11 113€ 14 922€ 14 689€ 14 527€ 14 476€ 57 113€ 309€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-511 195 € 79 246 € -418 910 € -303 543 € -189 116 € -316 508 € -682 471 € -535 382 € -34 304 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 190 213 € 7 436 494 € 5 725 783 € 5 197 382 € 4 518 349 € 4 700 651 € 12 395 355 € 13 776 061 € -575 677 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 460 895 € 1 618 528 € 1 434 797 € 1 333 399 € 1 235 109 € 1 278 150 € 2 792 788 € 3 121 429 € -121 855 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 489 575€ 1 772 058€ 1 003 194€ 438 799€ 766 451€ 1 674 925€ 2 700 089€ 2 872 224€ 59€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-28 680€ -153 530€ 431 603€ 894 600€ 468 658€ -396 775€ 92 699€ 249 205€ -121 914€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 729 318 € 5 817 966 € 4 290 986 € 3 863 983 € 3 283 240 € 3 422 501 € 9 602 567 € 10 654 632 € -453 822 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 190 213 € 7 436 494 € 5 725 783 € 5 197 382 € 4 518 349 € 4 700 651 € 12 395 355 € 13 776 061 € -575 677 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 729 318 € 5 817 966 € 4 290 986 € 3 863 983 € 3 283 240 € 3 422 501 € 9 602 567 € 10 654 632 € -453 822 €