Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
162 663 139€ 157 221 791€ 121 720 688€ 116 248 650€ 112 772 066€ 109 553 557€ 115 991 429€ 117 063 597€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
166 292 666 € 152 801 963 € 124 535 080 € 114 925 915 € 113 806 509 € 111 357 031 € 117 220 797 € 117 509 952 € 183 239 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
161 272 358€ 155 992 189€ 119 957 494€ 113 754 442€ 109 486 579€ 108 220 995€ 114 328 845€ 115 797 708€
05
III.
Tržby z predaja služieb
107 458€ 102 737€ 100 471€ 62 870€ 81 824€ 82 487€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 629 527€ -4 419 813€ 2 814 392€ -1 320 495€ 1 036 621€ 1 803 474€ 1 229 288€ 446 906€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 068 324€ 780 291€ 1 100 355€ 1 936 963€ 2 688 532€ 889 354€ 1 052 157€ 1 259 038€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
214 999€ 346 559€ 562 368€ 492 135€ 512 953€ 360 721€ 610 507€ 6 300€ 183 239€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
158 591 258 € 145 444 715 € 118 390 387 € 109 424 990 € 109 099 044 € 106 339 872 € 104 142 971 € 103 198 509 € 724 612 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
125 658 503€ 114 268 530€ 91 526 926€ 85 245 872€ 82 455 673€ 76 772 841€ 80 118 668€ 79 701 700€ 73 121€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-1 511€ 6 494€ -157 241€ 2 614€ -50 803€ 66 062€ 155 458€ -123 961€
14
D.
Služby
8 005 324€ 7 587 624€ 6 526 409€ 6 493 021€ 8 227 463€ 10 279 885€ 9 576 574€ 8 684 623€ 134 907€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
17 864 253 € 15 915 544 € 12 938 161 € 10 829 992 € 10 733 817 € 10 448 328 € 9 176 880 € 9 301 415 € 132 537 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 693 475€ 10 367 852€ 8 606 650€ 7 228 032€ 7 225 810€ 6 759 094€ 6 516 392€ 6 776 109€ 101 421€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 481 306€ 3 976 569€ 3 243 480€ 2 722 129€ 2 658 359€ 2 507 278€ 2 161 633€ 2 243 256€ 29 406€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 689 472€ 1 571 123€ 1 088 031€ 879 831€ 849 648€ 1 181 956€ 498 855€ 282 050€ 1 710€
20
F.
Dane a poplatky
73 498€ 7 844€ 6 905€ 7 554€ 7 393€ 3 369€ 3 310€ 3 501€ -306€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 612 618€ 6 051 222€ 5 721 628€ 4 692 214€ 4 642 900€ 7 000 453€ 3 808 789€ 4 102 986€ 214 889€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 612 618€ 6 061 733€ 5 721 628€ 4 692 214€ 4 442 725€ 4 185 790€ 3 815 324€ 3 852 541€ 214 889€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-10 511€ 200 175€ 2 814 663€ -6 535€ 250 445€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
945 603€ 677 417€ 914 396€ 1 099 682€ 2 213 049€ 729 917€ 685 159€ 949 325€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-27 553€ 5 617€ 16 267€ 2 128€ 9 891€ -30 882€ 22 676€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
432 970€ 957 593€ 907 586€ 1 037 774€ 867 424€ 1 029 126€ 649 015€ 556 244€ 169 464€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 701 408 € 7 357 248 € 6 144 693 € 5 500 925 € 4 707 465 € 5 017 159 € 13 077 826 € 14 311 443 € -541 373 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
31 347 027 € 29 812 465 € 24 976 263 € 20 755 310 € 19 972 691 € 22 988 168 € 25 707 433 € 27 982 252 € -208 028 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
46 645 € 195 764 € 47 715 € 37 630 € 35 502 € 34 996 € 16 400 € 21 468 € 1 309 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 710 € 2 178 € 80 € 551 € 310 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 710€ 2 178€ 80€ 468€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
83€ 310€
42
XII.
Kurzové zisky
46 645€ 195 749€ 47 715€ 34 920€ 33 324€ 34 996€ 16 320€ 20 902€ 999€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15€ 15€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
557 840 € 116 518 € 466 625 € 341 173 € 224 618 € 351 504 € 698 871 € 556 850 € 35 613 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
22 836 € 21 279 € 62 005 € 86 896 € 92 949 € 126 642 € 202 414 € 378 170 € 30 234 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
9 468€ 9 428€ 8 044€ 26 852€ 15 580€ 29 983€ 66 303€ 173 168€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13 368€ 11 851€ 53 961€ 60 044€ 77 369€ 96 659€ 136 111€ 205 002€ 30 234€
52
O.
Kurzové straty
517 638€ 77 072€ 393 507€ 239 355€ 116 980€ 210 335€ 481 981€ 121 567€ 5 070€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 366€ 18 167€ 11 113€ 14 922€ 14 689€ 14 527€ 14 476€ 57 113€ 309€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-511 195 € 79 246 € -418 910 € -303 543 € -189 116 € -316 508 € -682 471 € -535 382 € -34 304 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 190 213 € 7 436 494 € 5 725 783 € 5 197 382 € 4 518 349 € 4 700 651 € 12 395 355 € 13 776 061 € -575 677 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 460 895 € 1 618 528 € 1 434 797 € 1 333 399 € 1 235 109 € 1 278 150 € 2 792 788 € 3 121 429 € -121 855 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 489 575€ 1 772 058€ 1 003 194€ 438 799€ 766 451€ 1 674 925€ 2 700 089€ 2 872 224€ 59€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-28 680€ -153 530€ 431 603€ 894 600€ 468 658€ -396 775€ 92 699€ 249 205€ -121 914€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 729 318 € 5 817 966 € 4 290 986 € 3 863 983 € 3 283 240 € 3 422 501 € 9 602 567 € 10 654 632 € -453 822 €