Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
01.08.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
887 228 € 617 885 € 563 522 € 236 217 € 17 477 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
887 228€ 612 640€ 563 522€ 236 217€ 17 477€
07
II.3
Aktivácia
5 245€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
817 268 € 480 896 € 455 141 € 325 045 € 11 646 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
156 538€ 176 794€ 164 287€ 146 862€ 525€
10
B.2
Služby
660 730€ 304 102€ 290 854€ 178 183€ 11 121€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
69 960 € 136 989 € 108 381 € -88 828 € 5 831 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
37 790 € 21 148 € 10 921 € 7 731 €
13
C.1
Mzdové náklady
28 237€ 16 012€ 8 497€ 5 793€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 231€ 4 989€ 2 370€ 1 897€
16
C.4
Sociálne náklady
322€ 147€ 54€ 41€
17
D
Dane a poplatky
5 924€ 2 545€ 1 407€ 2 410€ 1 190€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 300€ 268 443€ 292 847€ 170 732€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 035 159€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 567 848€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
49 448€ 109 603€ 2 200€ 50€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 336€ 5 276€ 5 133€ 6 222€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
63 058 € 416 491 € -199 727 € -275 873 € 4 641 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
26 380€ 91 356€ 76 861€ 61 686€ 1€
41
O
Kurzové straty
16€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
328€ 4 388€ 1 301€ 32 834€ 30€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-26 708 € -95 760 € -78 161 € -94 519 € -31 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
36 350 € 320 731 € -277 888 € -370 392 € 4 610 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 134 € 2 880 € 2 880 € 960 € 1 014 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 134€ 2 880€ 2 880€ 960€ 1 014€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
35 216 € 317 851 € -280 768 € -371 352 € 3 596 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
36 350 € 320 731 € -277 888 € -370 392 € 4 610 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
35 216 € 317 851 € -280 768 € -371 352 € 3 596 €