Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
01.08.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 335 313 € 1 682 187 € 2 034 947 € 2 368 986 € 2 587 613 € 3 034 203 € 1 353 479 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 273 813 € 1 571 541 € 1 871 603 € 2 185 807 € 2 438 050 € 2 767 013 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 273 813 € 1 571 541 € 1 871 603 € 2 185 807 € 2 438 050 € 2 767 013 €
013
A.II.2
Stavby
991 145€ 1 116 486€ 1 241 826€ 1 357 118€ 1 410 795€ 1 529 743€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
282 668€ 452 555€ 627 277€ 826 189€ 1 027 255€ 1 237 270€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 500€ 2 500€ 2 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
58 606 € 60 633 € 112 681 € 132 523 € 99 511 € 217 138 € 1 353 479 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
19 948 € 70 000 €
032
B.I.1
Materiál
19 948€ 70 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
8 000 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
8 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
49 765 € 51 744 € 110 942 € 128 980 € 63 487 € 50 557 € 48 504 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
37 574€ 33 376€ 20 262€ 13 658€ 56 102€ 45 090€ 48 504€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
1 230€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 191€ 10 368€ 21 450€ 36 080€ 7 385€ 5 467€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
60 000€ 71 242€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 841 € 8 889 € 1 739 € 3 543 € 8 076 € 96 581 € 1 304 975 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
514€ 932€ 8 045€ 5 854€ 5 000€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 841€ 8 889€ 1 225€ 2 611€ 31€ 90 727€ 1 299 975€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 894 € 50 013 € 50 663 € 50 656 € 50 052 € 50 052 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 894€ 13€ 663€ 656€ 52€ 52€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 335 313 € 1 682 187 € 2 034 947 € 2 368 986 € 2 587 613 € 3 034 203 € 1 353 479 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 537 571 € -1 675 320 € -1 428 622 € -1 123 953 € -547 518 € -218 462 € 7 069 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 680 320 € -1 405 765 € -1 128 953 € -595 830 € -247 148 € 2 069 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 068€ 2 068€ 2 068€ 2 068€ 2 069€ 2 069€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 682 388€ -1 407 833€ -1 131 021€ -597 898€ -249 217€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
137 749 € -274 555 € -304 669 € -533 123 € -305 370 € -225 531 € 2 069 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 767 884 € 3 245 507 € 3 334 147 € 3 366 939 € 3 002 131 € 3 251 109 € 1 346 410 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
200 € 1 394 € 905 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
200€ 1 394€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
905€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 428 558 € 1 781 984 € 1 809 371 € 1 744 315 € 1 320 084 € 1 309 282 € 1 303 159 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 303 159€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 918 242€ 1 781 725€ 1 809 169€ 1 744 171€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
316€ 259€ 202€ 144€ 84€ 32€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
510 000€ 1 320 000€ 1 309 250€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
157 246 € 216 611 € 215 724 € 245 214 € 139 446 € 146 947 € 43 251 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
155 919€ 216 433€ 213 360€ 243 093€ 136 937€ 102 864€ 634€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
659€ 732€ 704€ 656€ 643€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
413€ 465€ 446€ 413€ 404€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
255€ 178€ 1 167€ 971€ 1 040€ 1 036€ 617€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
400€ 42 000€ 42 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
181 880€ 99 693€ 42 702€ 544€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 147 219 € 1 266 350 € 1 375 472 € 1 541 696 € 1 794 880 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
808 345€ 967 477€ 1 126 609€ 1 444 873€ 1 570 434€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
338 874€ 298 873€ 248 863€ 96 823€ 224 446€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
105 000 € 112 000 € 129 422 € 126 000 € 133 000 € 1 556 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
10 422€ 1 556€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
98 000€ 105 000€ 112 000€ 119 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 133 000€