Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BPS HORNÝ JATOV, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
01.08.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
279 588 € 302 906 € 282 257 € 224 113 € 412 199 € 408 203 € 48 504 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
279 588€ 302 906€ 282 257€ 224 113€ 412 199€ 408 203€ 48 504€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
345 417 € 290 079 € 257 944 € 416 802 € 342 122 € 287 264 € 3 793 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
135 407€ 146 608€ 115 898€ 174 419€ 244 725€ 205 090€ 634€
10
B.2
Služby
210 010€ 143 471€ 142 046€ 242 383€ 97 397€ 82 174€ 3 159€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-65 829 € 12 827 € 24 313 € -192 689 € 70 077 € 120 939 € 44 711 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
14 103 € 14 384 € 15 077 € 14 432 € 14 252 € 7 845 €
13
C.1
Mzdové náklady
10 390€ 10 589€ 11 108€ 10 615€ 10 503€ 5 779€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 657€ 3 727€ 3 910€ 3 736€ 3 697€ 2 034€
16
C.4
Sociálne náklady
56€ 68€ 59€ 81€ 52€ 32€
17
D
Dane a poplatky
3 825€ 3 595€ 3 423€ 6 694€ 740€ 33€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
295 227€ 300 062€ 323 960€ 323 052€ 306 610€ 267 737€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 000€ 2 000€ 41 667€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 353€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
597 337€ 72 423€ 96 760€ 78 242€ 7 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
61 974€ 3 957€ 5 601€ 6 131€ 11 806€ 11 262€ 42 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
160 379 € -234 748 € -226 988 € -464 756 € -237 017 € -165 938 € 2 711 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
6 700€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
6 640€
38
X.
Výnosové úroky
5€ 26€ 2€
39
N
Nákladové úroky
22 155€ 38 635€ 75 662€ 57 757€ 66 829€ 46 630€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
475€ 1 172€ 1 059€ 9 650€ 570€ 12 084€ 26€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-22 630 € -39 807 € -76 721 € -67 407 € -67 394 € -58 628 € -24 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
137 749 € -274 555 € -303 709 € -532 163 € -304 411 € -224 566 € 2 687 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 959 € 965 € 618 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 959€ 965€ 618€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
137 749 € -274 555 € -304 669 € -533 123 € -305 370 € -225 531 € 2 069 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
137 749 € -274 555 € -303 709 € -532 163 € -304 411 € -224 566 € 2 687 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
137 749 € -274 555 € -304 669 € -533 123 € -305 370 € -225 531 € 2 069 €