Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
17,6 % 22,1 % 13,3 % 39,5 % 22,1 % -34,5 % -11,5 %
Návratnosť aktív (ROA)
3,2 % 4,4 % 3,5 % 15,2 % 8,7 % -16,0 % -11,0 %
Zisková marža
5,1 % 5,8 % 5,6 % 21,3 % 17,3 % -93,0 % -4 758,3 %
Celková zadlženosť
82,0 % 80,2 % 74,0 % 61,5 % 60,5 % 53,7 % 3,8 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý cash flow
N/A
Čistý dlh
Marže
EBITDA marža
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Finančná páka
Ukazovatele likvidity
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Návratnosť investovaného kapitálu
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Ďalšie ukazovatele
Stupeň prevádzkovej páky
N/A N/A
Finančná efektívnosť tržieb
N/A
Altmanovo Z-skóre