Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

 • Názov NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.
 • IČO 47251301
 • DIČ 2023885314
 • IČ DPH SK7120001350 podľa §4b
 • Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava
 • Dátum vzniku 11. októbra 2013, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5851/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 814 200 € / splatené 6 814 200 €
 • Historický názov NOVIS Poisťovňa a.s.
  (platné do 9. apríla 2019 )
 • Historické sídlo Havlíčkova 16, 811 04 Bratislava
  (platné do 25. februára 2014)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. David Hlubocký Člen predstavenstva Levandulova 37, 821 07 Bratislava 4. decembra 2015
Rainer Norbert Alt Člen predstavenstva Oswaldgasse 21/30, 1120 Viedeň, Rakúska republika 1. januára 2016
Siegfried Fatzi Predseda predstavenstva Veterná 6491/16, 917 01 Trnava 11. októbra 2013
Ing. Slavomír Habánik Podpredseda predstavenstva Mínešská 1673/12, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce 18. decembra 2014
 • Konanie menom spoločnosti [od 24. septembra 2018] Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie menom spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Kristína Kupková Dozorná rada Veterná 16, 917 01 Trnava 1. júla 2016
Ing. Oto Lanc, MBA Dozorná rada Na štrande 1470/15, 924 01 Galanta 1. júla 2016
Deborah Sturman Dozorná rada 22 nd St. 350W, 10001 New York, Spojené štáty americké 30. júna 2017
Mag. Slobodan Ristic Dozorná rada Günthergasse 3/7, 1090 Wien, Rakúska republika 11. októbra 2013
Ing. Stanislav Kamenár Dozorná rada Hummelstrasse 2410, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúska republika 11. októbra 2013
KR Freimut Dobretsberger Dozorná rada Anton Baumgartnerstr. 44/C2/2505, 1120 Wien, Rakúska republika 11. októbra 2013
Thomas Polak Predseda dozornej rady Schillingergasse 4, 1230 Viedeň, Rakúska republika 28. júna 2018
Ing. JUDr. Eva Gallová Dozorná rada Lúčna 1997/21, 962 05 Hriňová 18. februára 2015
Ing. Karel Zvolský - podpredseda Dozorná rada Sandrická 558/47, 966 81 Žarnovica 21. januára 2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve – Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov: Čast B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondami. 29.3.2016
Iné právne skutočnosti
1. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 25.02.2014.
2. Notárska zápisnica č. N 381/2014, Nz 13447/2014, NCRls 13750/2014 zo dňa 08.04.2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 04.04.2014.
3. Notárska zápisnica - N 207/2014, Nz 7260/2014, NCRls 7381/2014 zo dňa 25.02.2014.
4. Notárska zápisnica č. N 381/2014, Nz 13447/2014, NCRls 13750/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2014.
Notárska zápisnica č. N 418/2014, Nz 14889/2014, NCRls 15181/2014 - Osvedčenie o priebehu čiastočného zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.04.2014.
5. Notárska zápisnica N 673/2014, Nz 28708/2014, NCRls 29267/2014 zo dňa 01.08.2014.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12. 2014.
7. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2015 vo forme Notárskej zápisnice N 110/2015 Nz 6046/2015 NCRIs 6235/2015.
8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2015.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12. 2015.
10. Notárska zápisnica č. N 671/2018, Nz 22898/2018, NCRls 23357/2018 zo dňa 12.07.2018 osvedčujúca priebeh 5. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.06.2018.
História zmien a podania
 • 2020
 • 7.7. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R332605
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 2019
 • 6.12. 2019
  Zmena zápisu číslo R299627

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 6 814 200 € (splatené 6 814 200 €) z hodnoty 6 377 700 € (splatené 6 377 700 €)

 • 24.10. 2019
 • 7.10. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R293061
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 18.7. 2019
 • 17.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R277953
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 16.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R277492
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 9.4. 2019
  Zmena zápisu číslo R256222
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.3. 2019
 • 2018
 • 8.10. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R236760
  • Stanovy spoločnosti zo dňa 28.6.2018
  • Notárska zápisnica N 671/2018 Nz 22898/2018
 • 24.9. 2018
  Zmena zápisu číslo R235775
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie menom spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku a označeniu funkcie pripojí konajúca osoba svoj vlastnoručný podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 671/2018, Nz 22898/2018, NCRls 23357/2018 zo dňa 12.07.2018 osvedčujúca priebeh 5. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.06.2018.
 • 8.8. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R230619
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 18.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R227859
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 16.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R227469
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 11.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R226564
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 18.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R211616
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 15.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197771
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 4.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197060
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 28.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R187737
  • Stanovy zo dňa 30.6.2017
  • Notárska zápisnica N 700/2017 zo dňa 14.7.2017 - priebeh 4. valného zhromaždenia
 • 14.8. 2017
  Zmena zápisu číslo R186692

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 9.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R185192
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 12.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R138700
  • Stanovy spoločnosti platné k 30.6.2016
 • 10.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R137482
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 9.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R137290
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 29.7. 2016
  Zmena zápisu číslo R135595

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 23.5. 2016
 • 28.4. 2016
 • 20.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R119442
  • Podpisový vzor člena predstavenstva - Rainer Norbert Alt
  • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Pavel Vladovič
  • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. David Hlubocký
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 29.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R111610
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 6 377 700 € (splatené 6 377 700 €) z hodnoty 6 377 700 € (splatené 6 167 700 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku a označeniu funkcie pripojí konajúca osoba svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku a označeniu funkcie pripojí konajúca osoba svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve – Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov: Čast B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondami.
   Zrušené predmety
   • vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve – Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov: Čast B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, , pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondami
 • 11.2. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R104702
  • Stanovy spoločnosti k 4.12.2015.
  • Osvedčenie o rozsahu poisťovacej činnosti z 10.12.2015, č. ODT-14020/2015.
  • Notárska zápisnica N 959/2015, Nz 57967/2015, NCRls 58968/2015 z 17.12.2015 osvedčenie z valného zhromaždenia spoločnosti, listina prítomných, plnomocenstvo, dodatok k stanovám spoloč.
 • 4.2. 2016
  Zmena zápisu číslo R104198
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku a označeniu funkcie pripojí konajúca osoba svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva spolu so všetkými zostávajúcimi členmi predstavenstva okrem podpredsedov predstavenstva, alebo ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva spolu so všetkými zostávajúcimi členmi predstavenstva okrem predsedu a ďalších podpredsedov predstavenstva. Podpisovanie menom spoločnosti sa usktutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku a označeniu funkcie pripojí konajúca osoba svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve – Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov: Čast B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, , pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondami
   Zrušené predmety
   • vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre príprad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. Dôchodkové poistenie, 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5..
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12. 2015.
 • 2015
 • 4.8. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R957461
  • Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia z 15.6.2015
 • 20.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R951647
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.5. 2015
  Zmena zápisu číslo R922525

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 6 377 700 € (splatené 6 167 700 €) z hodnoty 5 640 000 € (splatené 5 640 000 €)

 • 24.3. 2015
  Zmena zápisu číslo R896726
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre príprad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. Dôchodkové poistenie, 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5..
   Zrušené predmety
   • vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre príprad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. Dôchodkové poistenie, 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripositením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5..
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2015 vo forme Notárskej zápisnice N 110/2015 Nz 6046/2015 NCRIs 6235/2015.
 • 2.2. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R874115
  • Úplné znenie stanov a.s. z 18.12.2014
  • Plnomocenstvo
 • 23.1. 2015
  Zmena zápisu číslo R869602

  Zaregistrovali sme zmenu konania menom spoločnosti:

  Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva spolu so všetkými zostávajúcimi členmi predstavenstva okrem podpredsedov predstavenstva, alebo ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva spolu so všetkými zostávajúcimi členmi predstavenstva okrem predsedu a ďalších podpredsedov predstavenstva. Podpisovanie menom spoločnosti sa usktutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku a označeniu funkcie pripojí konajúca osoba svoj vlastnoručný podpis.
  pôvodne
  Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva spolu so všetkými zostávajúcimi členmi predstavenstva okrem podpredsedov predstavenstva, alebo ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva spolu so všetkými zostávajúcimi členmi predstavenstva. Podpisovanie menom spoločnosti sa usktutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku a označeniu funkcie pripojí konajúca osoba svoj vlastnoručný podpis.

 • 8.1. 2015
  Zmena zápisu číslo R862266
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva spolu so všetkými zostávajúcimi členmi predstavenstva okrem podpredsedov predstavenstva, alebo ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva spolu so všetkými zostávajúcimi členmi predstavenstva. Podpisovanie menom spoločnosti sa usktutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku a označeniu funkcie pripojí konajúca osoba svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie menom spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12. 2014.
 • 2014
 • 3.11. 2014
  Zmena zápisu číslo R834322

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 23.10. 2014
  Zmena zápisu číslo R830339

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 8.8. 2014
  Zmena zápisu číslo R799677
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie menom spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie menom spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis. Za spoločnosť môžu konať osoby aj na základe podpisového poriadku.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 673/2014, Nz 28708/2014, NCRls 29267/2014 zo dňa 01.08.2014.
 • 5.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R798357
  • Notárska zápisnica N 381/2014 Nz 13447/2014 NCRls 13750/2014 zo dňa 08.04.2014, Listina prítomných
  • Notárska listina N 418/2014 Nz 14889/2014 NCRls 15181/2014 zo dňa 16.04.2014, Prezenčná listina
 • 25.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R793152
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 5 640 000 € (splatené 5 640 000 €) z hodnoty 4 700 000 € (splatené 4 700 000 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 381/2014, Nz 13447/2014, NCRls 13750/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2014. Notárska zápisnica č. N 418/2014, Nz 14889/2014, NCRls 15181/2014 - Osvedčenie o priebehu čiastočného zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.04.2014.
 • 15.5. 2014
  Zmena zápisu číslo R756389
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica - N 207/2014, Nz 7260/2014, NCRls 7381/2014 zo dňa 25.02.2014.
 • 15.4. 2014
  Zmena zápisu číslo R742480

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Notárska zápisnica č. N 381/2014, Nz 13447/2014, NCRls 13750/2014 zo dňa 08.04.2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 04.04.2014.

 • 9.4. 2014
  Zmena zápisu číslo R739168

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 11.3. 2014
  Zmena zápisu číslo R722620
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava z Havlíčkova 16, 811 04 Bratislava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 25.02.2014.
 • 2013
 • 15.10. 2013
  Nový zápis číslo R628070
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny