Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FPD Hotels & Hospitality a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.11.2013
31.12.2013
01.11.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
19 920 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
19 920€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
25 796 € 27 890 € 43 343 € 69 199 € 28 764 € 10 311 € 0 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
285€ 57€ 2€ 0€ 18€ 0€
10
B.2
Služby
25 511€ 27 890€ 43 286€ 69 197€ 28 764€ 10 293€ 0€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-25 796 € -27 890 € -23 423 € -69 199 € -28 764 € -10 311 € 0 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
12 533 € 6 353 € 53 812 € 65 019 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 299€ 5 021€ 12 584€ 13 657€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
25 921€ 33 211€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 234€ 1 329€ 13 556€ 16 497€
16
C.4
Sociálne náklady
3€ 1 751€ 1 654€
17
D
Dane a poplatky
33€ 0€ 33€ 99€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 039€ 9 563€ 7 881€ 354€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-42 368 € -43 839 € -85 107 € -134 605 € -28 863 € -10 311 € 0 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 6 000 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 6 000 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
298 807 € 220 229 € 264 891 € 264 891 € 231 279 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
298 807€ 220 229€ 264 891€ 264 891€ 231 279€
38
X.
Výnosové úroky
16 042€ 110 655€ 117 809€ 148 856€ 123 952€ 527€ 0€
39
N
Nákladové úroky
912 500€ 834 375€ 983 369€ 1 029 397€ 945 527€ 14 190€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 55€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
141€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
47€ 93€ 100 539€ 522€ 2 087€ 28€ 0€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-597 698 € -503 584 € -701 067 € -616 117 € -592 383 € -13 691 € 0 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-640 066 € -547 423 € -786 174 € -750 722 € -621 246 € -24 002 € 0 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 2 911 € 5 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 2 911€ 5€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-640 066 € -548 383 € -787 134 € -751 682 € -624 157 € -24 007 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-640 066 € -547 423 € -786 174 € -750 722 € -621 246 € -24 002 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-640 066 € -548 383 € -787 134 € -751 682 € -624 157 € -24 007 € 0 €