Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.11.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 506 773 € 4 939 207 € 2 710 562 € 518 137 € 130 033 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 628 545 € 4 153 108 € 2 124 309 € 387 228 € 97 926 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
878 228 € 786 099 € 586 253 € 130 909 € 32 107 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
484 824 € 270 831 € 173 723 € 34 783 € 7 971 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
484 824 € 270 831 € 173 723 € 34 783 € 7 971 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
784 329 € 646 427 € 512 821 € 156 791 € 40 545 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
45 324 € 28 581 € 51 784 € 47 722 € 16 121 €
10
B.2
Služby
739 005 € 617 846 € 461 037 € 109 069 € 24 424 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
578 723 € 410 503 € 247 155 € 8 901 € -467 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
80 276 € 57 224 € 19 229 € 2 955 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
50 505 € 41 509 € 13 908 € 2 176 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 790 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
20 405 € 14 493 € 4 767 € 766 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 576 € 1 222 € 554 € 13 €
17
D
Dane a poplatky
471 € 266 € 7 € 33 € 9 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 725 € 2 030 € 642 € 510 € 179 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 155 € 999 € 239 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 128 € 258 435 € 119 828 € 481 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 703 € 10 896 € 862 € 252 € 144 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
496 521 € 597 523 € 346 004 € 5 632 € -799 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 €
38
X.
Výnosové úroky
2 € 16 € 1 €
39
N
Nákladové úroky
192 € 21 € 608 € 0 €
41
O
Kurzové straty
270 € 49 € 7 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 € 1 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
289 € 316 € 285 € 181 € 75 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-481 € -605 € -926 € -186 € -73 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
496 040 € 596 918 € 345 078 € 5 446 € -872 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
111 379 € 113 219 € 94 918 € 2 880 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
111 379 € 113 219 € 94 918 € 2 880 € 960 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
384 661 € 483 699 € 250 160 € 2 566 € -1 832 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
496 040 € 596 918 € 345 078 € 5 446 € -872 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
384 661 € 483 699 € 250 160 € 2 566 € -1 832 €