Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Sandberg Capital, správ. spol., a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s.

 • Názov Sandberg Capital, správ. spol., a.s.
 • IČO 47255277
 • DIČ 2024122518
 • IČ DPH SK2024122518 podľa §4
 • Sídlo Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
 • Dátum vzniku 29. júla 2014, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5994/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 250 000 € / splatené 250 000 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Richard Flimel Člen predstavenstva Brečtanová 25, 831 01 Bratislava 16. marca 2019
Ing. Michal Rybovič Člen predstavenstva Mládežnícka 21, 974 04 Banská Bystrica 16. marca 2019
Mgr. Martin Fedor Predseda predstavenstva Langsfeldova 7792/41, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 29. júla 2014
 • Konanie menom spoločnosti [od 29. júla 2019] V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu a funkcii podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Zdenka Madunická Dozorná rada Estónska 8624/21, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 16. decembra 2016
Mgr. Marián Masarik Dozorná rada Pri starej prachárni 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 15. júna 2019
Mgr. Martin Skrak Dozorná rada Leškova 3/A, 811 04 Bratislava 28. decembra 2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
Vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska. Spravovaním alternatívnych investičných fondov sa podľa § 27 ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní rozumie riadenie investícii majetku alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu a riadenie rizík súvisiacich s týmito investíciami. Ďalšími činnosťami, ktoré môže správcovská spoločnosť podľa § 27 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní dodatočne vykonávať v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, sú:
a) administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa § 27 ods. 2 písm.
b) zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom,
b) distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov,
c) činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinnosti pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľnosti, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločnosti a iných aktív do ktorých tento fond investoval.
29.7.2014
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 31.01.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.12.2016.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2019.
História zmien a podania