Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Sandberg Capital, správ. spol., a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
 
Náklady na úroky a podobné náklady
 
Čisté úrokové výnosy
 
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
 
Výnosy z poplatkov a provízií
 
Náklady na poplatky a provízie
 
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
 
Zisk alebo strata z obchodovania
 
Ostatné prevádzkové výnosy
 
Ostatné prevádzkové náklady
 
Osobné náklady
 
Mzdové náklady
 
Náklady na sociálne poistenie
 
Odmeny členom orgánov spoločnosti
 
Sociálne náklady
 
Odpisy
 
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
 
Daň z príjmov
 
Splatná daň
 
Odložená daň
 
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení