Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IC Special Situations Partnership 2, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 233 217 € 1 786 753 € 1 784 844 € 1 784 230 € 1 347 972 € 1 352 484 € 5 506 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
889 432 € 442 915 € 441 272 € 4 500 € 4 500 € 4 500 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10+...+13]
889 432 € 442 915 € 441 272 € 4 500 € 4 500 € 4 500 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
884 932€ 438 415€ 436 772€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 343 785 € 1 343 838 € 1 343 572 € 1 779 730 € 1 343 472 € 1 347 984 € 5 506 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
1 343 310€ 1 343 310€ 1 343 310€ 1 343 310€ 1 343 310€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 744 096 € 466 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 343 310€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
400 786€ 466€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
475 € 528 € 262 € 35 634 € 162 € 4 674 € 5 040 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
475€ 528€ 262€ 35 634€ 162€ 4 674€ 5 040€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 233 217 € 1 786 753 € 1 784 844 € 1 784 230 € 1 347 972 € 1 352 484 € 5 506 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-3 511 € 978 € -172 € -17 841 € -1 197 € 3 568 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-4 022€ -5 172€ -6 040€ -6 197€ -1 432€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-4 489 € 1 150 € 868 € -16 644 € -4 765 € -1 432 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 236 728 € 1 785 775 € 1 785 016 € 1 802 071 € 1 349 169 € 1 348 916 € 506 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 778 310€ 1 778 310€ 1 778 310€ 1 343 310€ 1 343 310€ 1 343 310€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
457 101 € 6 378 € 5 649 € 22 734 € 5 859 € 5 156 € 506 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 625€ 840€ 120€ 17 220€ 360€ 152€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
144€ 480€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
455 476€ 5 394€ 5 049€ 5 034€ 5 019€ 5 004€ 506€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
200€ 450€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 117€ 1 087€ 1 057€ 436 027€