Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
32 676 € 33 185 € 20 757 € 18 622 € 24 948 € 23 229 € 9 971 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
32 676 € 33 185 € 20 757 € 18 622 € 24 948 € 23 229 € 9 971 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
16 256 € 13 935 € 10 147 € 9 237 € 11 856 € 14 502 € 7 417 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
7 168€ 7 421€ 10 147€ 9 237€ 9 725€ 10 202€ 4 917€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 131€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
9 088€ 6 514€ 4 300€ 2 500€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
16 420 € 19 250 € 10 610 € 9 385 € 13 092 € 8 727 € 2 554 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
16 420€ 19 250€ 10 610€ 9 385€ 13 092€ 8 727€ 2 554€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
32 676 € 33 185 € 20 757 € 18 622 € 24 948 € 23 229 € 9 971 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
30 849 € 30 160 € 26 646 € 23 523 € 23 978 € 15 611 € 7 673 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 300€ 300€ 300€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
21 535€ 16 797€ 18 022€ 16 547€ 10 311€ 2 373€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
3 814 € 7 863 € 3 124 € 1 676 € 8 367 € 7 938 € 2 673 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 827 € 3 025 € -5 889 € -4 901 € 970 € 7 618 € 2 298 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
1 827 € 3 025 € -5 889 € -4 901 € 970 € 7 618 € 2 298 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
82€ 182€ 181€ 831€ 1 443€ 4 800€ 1 500€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
594€ 592€ 1 275€ 225€ 1 246€ 521€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 036€ 2 162€ 665€ 514€ 2 235€ 2 269€ 798€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
115€ 89€ -8 010€ -6 471€ -3 954€ 28€