Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Potraviny BA, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 253 470€ 7 119 054€ 5 704 413€ 8 688 963€ 6 175 460€ 2 565 802€ 2 282€ 2 282€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 234 787 € 7 119 054 € 5 704 413 € 8 688 957 € 6 175 348 € 2 562 887 € 2 915 € 2 282 € 2 282 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 100 199€ 6 086 901€ 4 455 009€ 7 156 227€ 6 172 535€ 2 514 437€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 107 111€ 1 006 470€ 1 166 494€ 1 520 773€ 2 000€ 51 365€ 2 282€ 2 282€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-2 915€ 2 915€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
18 640€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
27 477€ 25 683€ 64 270€ 11 957€ 813€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 610 987 € 7 493 604 € 5 498 022 € 8 670 159 € 6 064 115 € 2 549 217 € 2 933 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 759 768€ 6 086 271€ 4 305 974€ 7 039 391€ 5 805 427€ 2 044 162€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
310 193€ 350 936€ 281 445€ 306 546€ 143 947€ 85 493€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 070 550€ 699 378€ 699 504€ 867 012€ 506 571€ 375 171€ 1 486€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
104 532 € 103 294 € 71 266 € 114 172 € 59 683 €
16
E.1.
Mzdové náklady
72 765€ 72 187€ 44 631€ 75 170€ 40 766€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
4 627€ 6 010€ 6 018€ 1 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
23 518€ 25 937€ 17 754€ 27 159€ 14 682€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 249€ 543€ 2 871€ 5 825€ 3 235€
20
F.
Dane a poplatky
324€ 1 126€ 1 518€ 2 603€ 5 118€ 2 923€ 1 447€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
349 271€ 229 838€ -46 710€ 149 100€ -510 916€ 38 271€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
349 271€ 229 838€ -46 710€ 149 100€ -510 916€ 38 271€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 414€ 176 544€ 176 544€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 349€ 21 347€ 8 481€ 14 791€ 54 285€ 3 197€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-376 200 € -374 550 € 206 391 € 18 798 € 111 233 € 13 670 € -18 € 2 282 € 2 282 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
66 799 € -43 214 € 334 580 € 464 051 € -281 410 € 58 061 € 1 429 € 2 282 € 2 282 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
18 682 € 5 € 113 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
18 682 € 5 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
18 682€ 5€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
108€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
204 336 € 69 282 € 69 007 € 55 922 € 4 836 € 12 114 € 77 € 71 € 84 € 60 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
104 137 € 11 638 € 21 806 € 26 921 € 1 236 € 2 191 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
104 137€ 11 638€ 21 806€ 26 921€ 1 236€ 2 191€
52
O.
Kurzové straty
42€ 5€ 106€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
100 157€ 57 644€ 47 196€ 29 001€ 3 494€ 9 923€ 77€ 71€ 84€ 60€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-185 654 € -69 282 € -69 007 € -55 917 € -4 723 € -12 114 € -77 € -71 € -84 € -60 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-561 854 € -443 832 € 137 384 € -37 119 € 106 510 € 1 556 € -95 € 2 211 € 2 198 € -60 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 050 € 31 444 € 33 116 € 6 126 € 480 € 483 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 050€ 31 444€ 33 116€ 6 126€ 480€ 483€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-561 854 € -444 882 € 137 384 € -68 563 € 73 394 € -4 570 € -575 € 1 728 € 1 718 € -60 €