Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

iM Trading Systems, s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
36 075 € 36 120 € 64 427 € 44 866 € 64 899 € 127 537 € 74 884 € 103 739 € 97 106 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
36 075 € 36 120 € 64 427 € 44 866 € 64 899 € 127 537 € 74 884 € 103 739 € 97 106 €
015
B.I.
Zásoby
55€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
35 000 € 35 000 € 37 670 € 35 000 € 35 133 € 35 000 € 129 € 82 € 8 090 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 670€ 8 090€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 133€ 35 000€ 29€ 82€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 075 € 1 120 € 26 757 € 9 866 € 29 711 € 92 537 € 74 755 € 103 657 € 89 016 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 075€ 1 120€ 26 757€ 9 866€ 29 711€ 92 537€ 74 755€ 103 657€ 89 016€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
36 075 € 36 120 € 64 427 € 44 866 € 64 899 € 127 537 € 74 884 € 103 739 € 97 106 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-210 715 € -210 550 € -207 123 € -226 564 € -207 191 € -144 553 € -50 782 € -3 021 € 960 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-215 550€ -212 123€ -231 565€ -212 190€ -149 553€ -55 782€ -8 021€ -4 040€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-165 € -3 427 € 19 442 € -19 374 € -62 638 € -93 771 € -47 761 € -3 981 € -4 040 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
246 790 € 246 670 € 271 550 € 271 430 € 272 090 € 272 090 € 125 666 € 106 760 € 96 146 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
246 670 € 246 430 € 271 430 € 271 430 € 271 910 € 271 910 € 125 486 € 106 580 € 96 146 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
240€ 6€ 46€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
246 430€ 246 430€ 271 430€ 271 430€ 271 430€ 271 430€ 125 000€ 106 100€ 96 100€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
120€ 240€ 120€ 180€ 180€ 180€ 180€