Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vivax Healthcare, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
25 929 € 96 899 € 797 083 € 1 058 324 € 1 140 992 € 640 424 € 7 541 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
30 610 € 79 852 € 123 258 € 166 664 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
30 610 € 79 852 € 123 258 € 166 664 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 610€ 79 852€ 123 258€ 166 664€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
25 929 € 96 833 € 765 449 € 977 267 € 1 014 318 € 470 351 € 7 541 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
512 € 656 € 1 283 € 699 €
032
B.I.1
Materiál
512€ 656€ 1 283€ 699€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 421 € 62 353 € 452 769 € 631 847 € 727 798 € 351 589 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 760€ 11 214€ 301 739€ 629 199€ 683 740€ 342 436€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
661€ 51 139€ 147 533€ 40 773€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 497€ 2 648€ 3 285€ 9 153€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
23 508 € 34 480 € 312 168 € 344 764 € 285 237 € 118 063 € 7 541 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 817€ 7 897€ 7 885€ 7 999€ 8 578€ 7 970€ 7 493€
057
B.IV.2
Účty v bankách
15 691€ 26 583€ 304 283€ 336 765€ 276 659€ 110 093€ 48€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
66 € 1 024 € 1 205 € 3 416 € 3 409 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
66€ 1 024€ 1 205€ 3 416€ 3 409€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
25 929 € 96 899 € 797 083 € 1 058 324 € 1 140 992 € 640 424 € 7 541 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
17 746 € 84 977 € 330 252 € 735 887 € 315 790 € 431 460 € 7 291 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
750 € 750 € 750 € 750 € 750 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
750€ 750€ 750€ 750€ 750€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
16 727 € 92 002 € 23 209 € -209 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
32 002€ 92 002€ 23 209€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 275€ -209€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-7 231 € -15 275 € 322 002 € 727 637 € 284 331 € 424 169 € -209 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 183 € 11 922 € 466 831 € 322 437 € 825 202 € 208 964 € 250 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
100 € 319 € 5 542 € 3 070 € 2 411 € 3 221 € 150 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
219€ 5 042€ 2 570€ 1 911€ 3 221€ 150€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
100€ 100€ 500€ 500€ 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 921 € 2 921 € 3 584 € 2 202 € 1 639 € 576 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 921€ 2 921€ 2 819€ 2 178€ 1 399€ 576€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
765€ 24€ 240€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 162 € 8 682 € 457 705 € 317 165 € 821 152 € 205 167 € 100 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 103€ 7 916€ 440 668€ 142 419€ 405 313€ 46 799€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
400 000€ 100€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1€ 9 145€ 8 502€ 8 824€ 15 047€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 325€ 5 070€ 4 716€ 8 888€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
59€ 1 307€ 160 946€ 1 639€ 134 345€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
765€ 1 260€ 228€ 660€ 88€