Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vivax Healthcare, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 200€ 12 800€ 86 495€ 1 336 948€ 1 582 371€ 1 626 570€ 853 446€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
22 196 € 16 143 € 170 989 € 1 364 482 € 1 590 155 € 1 632 885 € 853 445 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
19 200€ 12 800€
05
III.
Tržby z predaja služieb
86 495€ 1 336 948€ 1 582 370€ 1 626 570€ 853 445€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 800€ 77 000€ 16 666€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 996€ 543€ 7 494€ 10 868€ 7 785€ 6 315€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
25 826 € 23 164 € 185 972 € 952 729 € 655 527 € 1 265 636 € 307 710 € 157 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 800€ 3 200€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7€ 1 639€ 26 432€ 22 825€ 21 540€ 27 628€
14
D.
Služby
20 976€ 19 708€ 98 051€ 683 535€ 382 574€ 983 690€ 127 329€ 157€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
52 508 € 186 578 € 199 793 € 210 073 € 144 320 €
16
E.1.
Mzdové náklady
39 011€ 136 636€ 146 692€ 154 122€ 105 539€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 215€ 47 957€ 50 851€ 53 689€ 36 896€
19
E.4.
Sociálne náklady
282€ 1 985€ 2 250€ 2 262€ 1 885€
20
F.
Dane a poplatky
59€ 631€ 1 309€ 1 450€ 1 443€ 253€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 797€ 38 403€ 43 406€ 43 406€ 6 958€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 797€ 38 403€ 43 406€ 43 406€ 6 958€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 812€ 10 839€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
50€ 190€ 2 534€ 5 633€ 5 479€ 5 484€ 1 222€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 630 € -7 021 € -14 983 € 411 753 € 934 628 € 367 249 € 545 735 € -157 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-6 576 € -10 115 € -13 195 € 626 981 € 1 176 971 € 621 340 € 698 488 € -157 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
57 € 25 € 7 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
41 € 25 € 7 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
41€ 25€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
16€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
208 € 210 € 292 € 409 € 562 € 457 € 578 € 52 €
52
O.
Kurzové straty
57€ 8€ 14€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
208€ 210€ 292€ 409€ 505€ 449€ 564€ 52€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-208 € -210 € -292 € -409 € -505 € -432 € -571 € -52 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-3 838 € -7 231 € -15 275 € 411 344 € 934 123 € 366 817 € 545 164 € -209 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
89 342 € 206 486 € 82 486 € 120 995 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
89 342€ 206 486€ 82 486€ 120 995€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-3 838 € -7 231 € -15 275 € 322 002 € 727 637 € 284 331 € 424 169 € -209 €