Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MH services s.r.o.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
499 820 € 84 709 € 40 965 € 43 789 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
2 264€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
499 820€ 30 698€ 43 761€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
8 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
84 709€ 3€ 28€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
486 037 € 1 433 € 102 287 € 89 450 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 938€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
26 239€ 32 381€
11
C.
Služby
486 037€ 41 421€ 41 971€
12
D.
Osobné náklady
15 386€ 11 475€
13
E.
Dane a poplatky
118€ 22€ 69€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 108€ 3 831€ 3 010€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 424€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
207€ 26€ 544€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
13 783 € 83 276 € -61 322 € -45 661 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
13 783 € -42 636 € -30 591 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
803 € 1 032 € 228 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
405€ 600€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
398€ 432€ 228€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-803 € -1 031 € -228 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
13 783 € 82 473 € -62 353 € -45 889 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
13 783 € 81 513 € -63 313 € -46 849 €