Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ProUnions s. r. o. v likvidácii

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.08.2015
30.09.2020
01.08.2014
30.09.2019
-
-
-
-
-
-
01.01.2015
31.08.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
0 € 13 500 € 13 500 € 318 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
0€ 13 500€ 13 500€ 318€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
58 € 2 975 € 2 975 € 12 032 € 3 183 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
0€ 0€ 2 327€ 24€
10
B.2
Služby
58€ 2 975€ 2 975€ 9 705€ 3 159€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-58 € 10 525 € 10 525 € -11 714 € -3 183 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 € 3 601 € 3 601 € 6 108 € 475 €
13
C.1
Mzdové náklady
350€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
123€
16
C.4
Sociálne náklady
2€
17
D
Dane a poplatky
5€ 132€ 132€ 224€ 3€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 13 181€ 13 181€ 74€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
62€ 13 171€ 13 171€ 1€ 1€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-125 € 6 802 € 6 802 € -17 973 € -3 662 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 0€
39
N
Nákladové úroky
0€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€
41
O
Kurzové straty
0€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
463€ 49€ 49€ 175€ 72€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-463 € -49 € -49 € -175 € -72 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-588 € 6 753 € 6 753 € -18 148 € -3 734 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 320 € 320 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 320€ 320€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-588 € 6 433 € 6 433 € -18 628 € -3 734 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-588 € 6 753 € 6 753 € -18 148 € -3 734 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-588 € 6 433 € 6 433 € -18 628 € -3 734 €