Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ProUnions s. r. o. v likvidácii

2020 2015 2014 2013
01.08.2015
30.09.2020
01.01.2015
31.08.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
0 € 26 681 € 392 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
0€ 13 500€ 318€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
05
IV.
Aktivácia
0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 13 181€ 74€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
125 € 19 879 € 18 365 € 3 662 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
0€ 2 327€ 24€
11
C.
Služby
58€ 2 975€ 9 705€ 3 159€
12
D.
Osobné náklady
0€ 3 601€ 6 108€ 475€
13
E.
Dane a poplatky
5€ 132€ 224€ 3€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
62€ 13 171€ 1€ 1€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-125 € 6 802 € -17 973 € -3 662 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-58 € 10 525 € -11 714 € -3 183 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
24
X.
Výnosové úroky
0€
25
XI.
Kurzové zisky
0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
463 € 49 € 175 € 72 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
31
M.
Nákladové úroky
0€
32
N.
Kurzové straty
0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
463€ 49€ 175€ 72€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-463 € -49 € -175 € -72 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-588 € 6 753 € -18 148 € -3 734 €
36
P.
Daň z príjmov
0€ 320€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-588 € 6 433 € -18 628 € -3 734 €