Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 431€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
931€ 2 432€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-931 € -1 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 400 € 2 050 € 36 305 € 535 520 € 339 554 € 155 300 € 7 786 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 400€ 2 050€ 36 305€ 535 520€ 339 554€ 155 300€ 7 786€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
40 443 € 40 445 € 18 889 € 543 150 € 334 785 € 86 679 € 21 919 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 296€ 6 068€ 3 437€ 4 401€ 1 546€ 2 506€ 881€
10
B.2
Služby
34 147€ 34 377€ 15 452€ 538 749€ 333 239€ 84 173€ 21 038€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-38 043 € -38 395 € 16 485 € -7 630 € 4 768 € 68 621 € -14 133 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
9 554 € 10 668 € 17 014 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 613€ 7 870€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 311€ 2 755€
16
C.4
Sociálne náklady
630€ 43€
17
D
Dane a poplatky
628€ 302€ 221€ 470€ 304€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 433€ 6 275€ 6 754€ 6 459€ 5 619€ 4 768€ 99€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 500€ 5 000€ 72€ 756€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 528€ 2 728€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
939€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 017€ 78 162€ 3 792€ 2 914€ 3 252€ 51€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 573€ 2 269€ 1 544€ 3 930€ 968€ 686€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-61 242 € 20 253 € 13 091 € -15 503 € -15 129 € 63 218 € -14 232 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
9 736 245€ 3 158 949€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
9 784 535€ 3 023 650€
38
X.
Výnosové úroky
15€ 104€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 1€ 17 623€
41
O
Kurzové straty
171€ 222€ 21€ 10€ 69 792€ 119 950€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 177 834€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 023 974€ 10 752€ 87€ 80€ 57€ 47€ 7€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
153 691 € -59 263 € 135 191 € 17 548 € -69 745 € -119 997 € -7 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
92 449 € -39 010 € 148 282 € 2 045 € -84 874 € -56 779 € -14 239 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 777 € 21 830 € 482 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 777€ 21 830€ 482€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
84 672 € -39 010 € 126 452 € 1 563 € -85 354 € -56 779 € -14 239 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
92 449 € -39 010 € 148 282 € 2 045 € -84 874 € -56 779 € -14 239 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
84 672 € -39 010 € 126 452 € 1 563 € -85 354 € -56 779 € -14 239 €