Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Orpha SK, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
69 296 859 € 88 889 021 € 98 927 502 € 209 348 355 € 46 224 447 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
60 399 452 € 80 144 679 € 87 044 684 € 202 134 821 € 42 027 248 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
60 375 759 € 80 112 102 € 86 992 199 € 202 099 224 € 41 996 973 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
52 363 980€ 59 862 535€ 67 396 046€ 91 172 100€ 41 996 973€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 011 779€ 20 249 567€ 19 596 153€ 110 927 124€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
23 693 € 32 577 € 52 485 € 35 597 € 30 275 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 693€ 32 577€ 52 485€ 35 597€ 30 275€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
8 896 109 € 8 743 045 € 11 880 558 € 7 212 384 € 4 196 348 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
30 € 39 €
032
B.I.1
Materiál
30€ 39€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 000 € 1 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 000€ 1 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 537 039 € 6 168 673 € 11 175 578 € 6 527 144 € 4 179 655 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 971 423€ 5 643 295€ 5 896 980€ 2 557 437€ 1 557 456€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
520 488€ 515 335€ 4 953 263€ 3 964 171€ 2 622 199€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 011 736€ 10 043€ 323 335€ 4 036€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
33 392€ 2 000€ 1 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 359 040 € 2 574 333 € 704 980 € 684 240 € 15 693 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 359 040€ 2 574 333€ 704 980€ 684 240€ 15 693€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 298 € 1 297 € 2 260 € 1 150 € 851 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 298€ 1 297€ 2 260€ 1 150€ 851€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
69 296 859 € 88 889 021 € 98 927 502 € 209 348 355 € 46 224 447 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
41 035 354 € 56 326 907 € 58 788 739 € 140 809 158 € 33 706 488 € 4 819 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
52 541 611 € 58 753 739 € 60 227 017 € 143 699 907 € 34 706 024 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
59 402 469€ 63 152 766€ 63 152 766€ 143 699 907€ 34 706 205€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 860 858€ -4 399 027€ -2 925 749€ -181€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-11 541 257 € -2 461 832 € -1 473 278 € -2 925 749 € -1 034 536 € -181 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
28 261 505 € 32 562 114 € 40 138 763 € 68 539 197 € 12 517 959 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
20 627 € 31 674 € 16 038 € 10 378 € 2 252 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
652€ 2 387€ 2 832€ 944€ 1 838€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 499€ 7 222€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
19 975€ 29 287€ 7 707€ 2 212€ 414€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
20 200 053 € 24 282 217 € 24 281 724 € 51 781 955 € 10 550 855 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
522€ 2 115€ 1 622€ 899€ 127€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
20 199 531€ 24 280 102€ 24 280 102€ 51 781 056€ 10 550 728€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 040 825 € 8 248 223 € 15 841 001 € 16 746 864 € 1 964 852 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 175 485€ 3 197 370€ 2 380 764€ 381 320€ 46 596€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
52 322€ 51 804€ 419 149€ 283 382€ 550 394€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 660 920€ 4 960 920€ 12 988 893€ 15 000 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
280€ 8 305€ 6 564€ 2 694€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 868€ 4 168€ 1 959€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
87 275€ 38 129€ 38 022€ 1 071 430€ 1 321 762€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
64 543€ 1 000€ 41 447€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
181 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
181€