Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Orpha SK, s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
37 087 962 € 69 296 859 € 88 889 021 € 98 927 502 € 209 348 355 € 46 224 447 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
23 192 508 € 60 399 452 € 80 144 679 € 87 044 684 € 202 134 821 € 42 027 248 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
23 177 700 € 60 375 759 € 80 112 102 € 86 992 199 € 202 099 224 € 41 996 973 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
23 177 700€ 52 363 980€ 59 862 535€ 67 396 046€ 91 172 100€ 41 996 973€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 011 779€ 20 249 567€ 19 596 153€ 110 927 124€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 808 € 23 693 € 32 577 € 52 485 € 35 597 € 30 275 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 808€ 23 693€ 32 577€ 52 485€ 35 597€ 30 275€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 894 148 € 8 896 109 € 8 743 045 € 11 880 558 € 7 212 384 € 4 196 348 € 5 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 € 30 € 39 €
035
B.I.1
Materiál
10€ 30€ 39€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 000 € 1 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 000 € 1 000 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 000€ 1 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
12 366 832 € 7 537 039 € 6 168 673 € 11 175 578 € 6 527 144 € 4 179 655 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
12 362 482 € 5 971 423 € 5 643 295 € 5 896 980 € 2 557 437 € 1 557 456 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 362 482€ 5 971 423€ 5 643 295€ 5 896 980€ 2 557 437€ 1 557 456€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
520 488€ 515 335€ 4 953 263€ 3 964 171€ 2 622 199€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 350€ 1 011 736€ 10 043€ 323 335€ 4 036€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
33 392€ 2 000€ 1 500€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 527 306 € 1 359 040 € 2 574 333 € 704 980 € 684 240 € 15 693 € 5 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 527 306€ 1 359 040€ 2 574 333€ 704 980€ 684 240€ 15 693€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 306 € 1 298 € 1 297 € 2 260 € 1 150 € 851 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 306€ 1 298€ 1 297€ 2 260€ 1 150€ 851€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
37 087 962 € 69 296 859 € 88 889 021 € 98 927 502 € 209 348 355 € 46 224 447 € 5 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
27 425 021 € 41 035 354 € 56 326 907 € 58 788 739 € 140 809 158 € 33 706 488 € 4 819 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
40 937 863 € 52 541 611 € 58 753 739 € 60 227 017 € 143 699 907 € 34 706 024 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
59 339 978€ 59 402 469€ 63 152 766€ 63 152 766€ 143 699 907€ 34 706 205€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-18 402 115€ -6 860 858€ -4 399 027€ -2 925 749€ -181€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-13 547 842 € -11 541 257 € -2 461 832 € -1 473 278 € -2 925 749 € -1 034 536 € -181 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 662 941 € 28 261 505 € 32 562 114 € 40 138 763 € 68 539 197 € 12 517 959 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 348 553 € 20 200 053 € 24 282 217 € 24 281 724 € 51 781 955 € 10 550 855 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
613€ 522€ 2 115€ 1 622€ 899€ 127€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 347 940€ 20 199 531€ 24 280 102€ 24 280 102€ 51 781 056€ 10 550 728€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
5 499 € 7 222 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
5 499€ 7 222€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 296 208 € 8 040 825 € 8 248 223 € 15 841 001 € 16 746 864 € 1 964 852 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
151 825 € 5 175 485 € 3 197 370 € 2 380 764 € 381 320 € 46 596 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
86 488€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
65 337€ 5 175 485€ 3 197 370€ 2 380 764€ 381 320€ 46 596€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
115 336€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
52 322€ 51 804€ 419 149€ 283 382€ 550 394€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 160 920€ 2 660 920€ 4 960 920€ 12 988 893€ 15 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 264€ 280€ 8 305€ 6 564€ 2 694€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 997€ 4 868€ 4 168€ 1 959€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 044€ 87 275€ 38 129€ 38 022€ 1 071 430€ 1 321 762€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 861 822€ 64 543€ 1 000€ 41 447€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
18 180 € 20 627 € 31 674 € 10 539 € 3 156 € 2 252 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 007€ 652€ 2 387€ 2 832€ 944€ 1 838€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
15 173€ 19 975€ 29 287€ 7 707€ 2 212€ 414€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
181 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
181€