Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GMT servis, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
353 967€ 2 161 743€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
785€ 344 464€ 2 141 859€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-785 € 9 503 € 19 884 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
30 457 € 303 689 € 1 281 695 € 866 825 € 52 471 € 34 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
30 457€ 1 885 899€ 441 173€ 725€ 52 471€ 34 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 582 210€ 840 522€ 866 100€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
17 761 € 265 268 € 1 266 341 € 890 508 € 33 245 € 2 098 € 384 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 567€ 11 067€ 108€ 473€ 175€
10
B.2
Služby
10 194€ 254 201€ 1 266 233€ 890 035€ 33 245€ 1 923€ 384€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 911 € 47 924 € 35 238 € -23 683 € 19 226 € 31 902 € -384 €
17
D
Dane a poplatky
908€ 3 009€ 5 083€ 74€ 71€ 359€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 317€ 10 466€ 1 036€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
180 000€ 54€ 25€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
167 834€ 54€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 193€ 226 094€ 5 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
997€ 226 406€ 54€ 2 033€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
17 048 € 34 137 € 34 090 € -25 790 € 19 155 € 31 902 € -743 €
38
X.
Výnosové úroky
5€ 3€ 1€
39
N
Nákladové úroky
5 142€ 6 693€ 10 584€ 1 799€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
815€ 487€ 3 403€ 5 320€ 56€ 63€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 957 € -7 180 € -13 987 € -7 114 € -53 € -62 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
11 091 € 26 957 € 20 103 € -32 904 € 19 102 € 31 840 € -743 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
748 € 1 646 € 13 720 € 960 € 4 214 € 6 964 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
748€ 1 646€ 13 720€ 960€ 4 214€ 6 964€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 343 € 25 311 € 6 383 € -33 864 € 14 888 € 24 876 € -743 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
11 091 € 26 957 € 20 103 € -32 904 € 19 102 € 31 840 € -743 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 343 € 25 311 € 6 383 € -33 864 € 14 888 € 24 876 € -743 €