Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PREMIUM INVESTMENT GROUP, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 024 320 € 6 071 110 € 5 577 420 € 5 703 883 € 5 476 217 € 4 446 449 € 5 107 378 € 141 671 € 29 069 € 4 979 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 912 282 € 6 013 052 € 5 521 676 € 5 650 289 € 5 425 514 € 4 399 086 € 5 060 219 € 42 686 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 483 € 4 300 € 5 115 € 5 923 € 6 740 € 7 557 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 483€ 4 300€ 5 115€ 5 923€ 6 740€ 7 557€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 908 799 € 6 008 752 € 5 516 561 € 5 644 366 € 5 418 774 € 4 391 529 € 5 060 219 € 42 686 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 908 799€ 6 008 752€ 5 516 561€ 5 644 366€ 5 418 774€ 4 391 529€ 5 060 219€ 7 500€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
35 186€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
112 038 € 58 058 € 55 744 € 53 594 € 50 703 € 47 349 € 47 066 € 98 967 € 29 069 € 4 979 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
44 019 €
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
44 019€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 440 € 5 280 € 5 280 € 5 280 € 27 117 € 32 795 € 41 515 € 20 041 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 440 € 5 280 € 5 280 € 5 280 € 5 280 € 5 040 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
240€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 440€ 5 280€ 5 280€ 5 280€ 5 280€ 4 800€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
998€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
596€ 6 914€ 20 076€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
21 241€ 20 841€ 20 441€ 20 041€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
104 598 € 52 778 € 50 464 € 48 314 € 23 586 € 14 554 € 5 551 € 34 907 € 29 069 € 4 979 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 816€ 4 816€ 4 816€ 4 816€ 4 816€ 4 928€ 4 928€ 4 928€ 4 894€ 4 900€
073
B.V.2.
Účty v bankách
99 782€ 47 962€ 45 648€ 43 498€ 18 770€ 9 626€ 623€ 29 979€ 24 175€ 79€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 € 93 € 18 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14€ 93€ 18€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 024 320 € 6 071 110 € 5 577 420 € 5 703 883 € 5 476 217 € 4 446 449 € 5 107 378 € 141 671 € 29 069 € 4 979 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 012 970 € 6 060 245 € 5 566 552 € 5 692 847 € 5 465 617 € 4 436 649 € 5 104 528 € 118 620 € 23 085 € 4 949 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 505 000 € 7 505 000 € 7 505 000 € 7 505 000 € 7 505 000 € 5 505 000 € 5 005 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 505 000€ 7 505 000€ 7 505 000€ 7 505 000€ 7 505 000€ 5 505 000€ 3 755 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
1 250 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 400 000€ 3 400 000€ 2 400 000€ 1 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 129 € 2 054 € 1 979 € 1 897 € 1 810 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 129€ 2 054€ 1 979€ 1 897€ 1 810€ 500€ 500€ 500€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-6 039 662 € -4 990 958 € -4 483 150 € -2 955 345 € -2 180 936 € -1 208 182 € -39 491 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-6 039 662€ -4 990 958€ -4 483 150€ -2 955 345€ -2 180 936€ -1 208 182€ -39 491€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
144 074 € 142 648 € 141 214 € 139 657 € 138 021 € 138 519 € 113 120 € 17 585 € -51 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
144 074€ 142 648€ 141 214€ 139 657€ 138 021€ 138 519€ 113 120€ 17 585€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-51€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 429 € 1 501 € 1 509 € 1 638 € 1 722 € 812 € 25 399 € 95 535 € 18 136 € -51 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 350 € 10 865 € 10 868 € 11 036 € 10 600 € 9 800 € 2 850 € 23 051 € 5 984 € 30 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 050 € 9 565 € 9 568 € 9 736 € 9 300 € 8 500 € 2 000 € 22 351 € 5 312 € 30 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
250 € 200 € 30 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
250€ 200€ 30€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 500€ 8 500€ 8 500€ 8 500€ 8 500€ 8 500€ 2 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 550€ 1 065€ 1 068€ 1 236€ 800€ 22 101€ 5 112€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 850 € 700 € 672 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
700€ 672€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 850€