Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PREMIUM INVESTMENT GROUP, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
25 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
25 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 480 € 4 480 € 4 480 € 4 240 € 33 000 € 124 024 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 480€ 4 480€ 4 480€ 4 240€ 33 000€ 124 024€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 680 € 1 680 € 1 694 € 2 008 € 812 € 909 € 1 585 € 30 €
10
B.2
Služby
1 680€ 1 680€ 1 694€ 2 008€ 812€ 909€ 1 585€ 30€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 800 € 2 800 € 2 786 € 2 232 € 32 188 € 123 115 € 23 415 € -30 €
17
D
Dane a poplatky
9€ 6€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
808€ 817€ 817€ 613€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10€ 30€ 75€ 31€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 982 € 1 983 € 1 939 € 1 544 € 32 157 € 123 106 € 23 409 € -30 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
150€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
113€
38
X.
Výnosové úroky
276€ 400€ 401€ 1 132€ 314€ 1€
39
N
Nákladové úroky
1 012€
40
XI.
Kurzové zisky
656€
41
O
Kurzové straty
517€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
205€ 185€ 188€ 173€ 236€ 316€ 162€ 21€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-205 € 91 € 249 € 228 € 379 € -358 € -161 € -21 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 777 € 2 074 € 2 188 € 1 772 € 32 536 € 122 748 € 23 248 € -51 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
268 € 436 € 466 € 960 € 7 137 € 27 213 € 5 112 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
268€ 436€ 466€ 960€ 7 137€ 27 213€ 5 112€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 509 € 1 638 € 1 722 € 812 € 25 399 € 95 535 € 18 136 € -51 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 777 € 2 074 € 2 188 € 1 772 € 32 536 € 122 748 € 23 248 € -51 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 509 € 1 638 € 1 722 € 812 € 25 399 € 95 535 € 18 136 € -51 €