Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CUBUS s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 373 418 € 8 080 € 8 560 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 372 000 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
12 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
4 360 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
4 360 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 418 € 8 080 € 8 560 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 418 € 8 080 € 8 560 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 418€ 8 080€ 8 560€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 373 418 € 8 080 € 8 560 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 238 € 8 080 € 8 080 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 080 € 3 080 € -1 440 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 080€ 3 080€ -1 440€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
158 € 0 € 4 520 € 0 € 0 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 365 180 € 480 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 365 180 € 480 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 365 096€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
35€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
49€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€