Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ADRA RK 1, s.r.o.

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
9 028 € 9 028 € 9 028 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
9 028 € 9 028 € 9 028 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 028 € 9 028 € 9 028 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9 028€ 9 028€ 9 028€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
9 028 € 9 028 € 9 028 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
4 476 € 4 956 € 6 892 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-44€ 1 892€ -440€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-480 € -1 936 € 2 332 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
4 552 € 4 072 € 2 136 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
4 552 € 4 072 € 2 136 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 444€ 2 444€ 988€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 688€ 1 208€ 728€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
420€ 420€ 420€