Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Transaction System Servis, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 465 500 € 3 371 254 € 1 694 180 € 4 273 764 € 6 916 867 € 2 575 392 € 4 806 848 € 3 032 102 € 885 460 € 4 798 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
17 366 € 18 833 € 20 301 € 21 768 € 23 236 € 24 704 € 26 171 € 29 165 € 32 667 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 1 526 € 3 561 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 1 526€ 3 561€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
17 366 € 18 833 € 20 301 € 21 768 € 23 236 € 24 704 € 26 171 € 27 639 € 29 106 €
013
A.II.2
Stavby
17 366€ 18 833€ 20 301€ 21 768€ 23 236€ 24 704€ 26 171€ 27 639€ 29 106€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 434 947 € 3 339 611 € 1 664 088 € 3 932 889 € 6 892 215 € 2 549 290 € 4 779 279 € 3 001 531 € 851 327 € 4 798 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
305 107 € 1 150 703 € 787 096 € 3 018 956 € 2 871 690 € 1 314 753 € 1 264 074 € 341 189 € 53 904 €
039
B.I.5
Tovar
305 107€ 1 103 307€ 587 941€ 3 018 956€ 2 871 690€ 1 314 753€ 1 264 074€ 341 189€ 53 904€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
47 396€ 199 155€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 850 € 4 850 € 4 850 € 4 850 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
4 850 € 4 850 € 4 850 € 4 850 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 850€ 4 850€ 4 850€ 4 850€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 813 383 € 1 935 369 € 681 157 € 438 104 € 3 853 811 € 807 920 € 3 497 592 € 2 632 878 € 789 578 € 1 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 794 772 € 1 924 719 € 668 683 € 431 454 € 3 805 924 € 741 834 € 3 454 367 € 2 615 126 € 778 020 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 794 772€ 1 924 719€ 668 683€ 431 454€ 3 805 924€ 741 834€ 3 454 367€ 2 615 126€ 778 020€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
3 798€ 3 798€ 3 798€ 3 798€ 3 798€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 508€ 1 824€ 1 160€ 17 683€ 25 427€ 13 954€ 1 000€ 1 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
305€ 6 852€ 6 852€ 2 852€ 42 929€ 48 403€ 17 798€ 3 798€ 10 558€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
311 607 € 248 689 € 190 985 € 470 979 € 166 714 € 426 617 € 17 613 € 27 464 € 7 845 € 3 798 €
072
B.V.1.
Peniaze
23 070€ 7 853€ 3 235€ 2 239€ 3 286€ 2 859€ 1 238€ 4 644€ 2 336€ 3 798€
073
B.V.2.
Účty v bankách
288 537€ 240 836€ 187 750€ 468 740€ 163 428€ 423 758€ 16 375€ 22 820€ 5 509€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 187 € 12 810 € 9 791 € 319 107 € 1 416 € 1 398 € 1 398 € 1 406 € 1 466 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 187€ 12 810€ 9 791€ 1 470€ 1 416€ 1 398€ 1 398€ 1 406€ 1 466€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
317 637€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 465 500 € 3 371 254 € 1 694 180 € 4 273 764 € 6 916 867 € 2 575 392 € 4 806 848 € 3 032 102 € 885 460 € 4 798 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 256 625 € 980 863 € 552 489 € 248 482 € 202 781 € 43 033 € 87 411 € 124 783 € 67 576 € 4 798 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 1 500 € 1 000 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 1 500€ 1 000€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
967 011 € 544 799 € 248 525 € 25 694 € 29 078 € 20 913 € -6 217 € 11 605 € -202 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
967 011€ 544 799€ 248 525€ 25 694€ 29 078€ 20 913€ -6 217€ 11 605€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-202€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
282 614 € 429 064 € 296 964 € 215 788 € 166 703 € 15 620 € 87 628 € 107 678 € 62 778 € -202 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 187 568 € 2 369 711 € 1 126 462 € 3 642 645 € 6 548 612 € 2 402 097 € 4 501 371 € 2 614 167 € 817 884 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 157 € 2 588 € 2 423 € 2 252 € 2 087 € 1 802 € 1 115 € 365 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 157€ 2 588€ 2 423€ 2 252€ 2 087€ 1 802€ 1 115€ 365€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 185 411 € 2 367 123 € 1 124 039 € 3 640 393 € 6 546 525 € 2 400 295 € 4 500 256 € 2 613 802 € 817 884 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 443 847 € 1 621 323 € 647 617 € 3 114 957 € 6 047 268 € 2 018 501 € 3 790 929 € 2 591 763 € 789 632 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 443 847€ 1 621 323€ 647 617€ 3 114 957€ 6 047 268€ 2 018 501€ 3 790 929€ 2 591 763€ 789 632€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 935€ 3 702€ 3 594€ 4 204€ 3 830€ 6 117€ 5 827€ 5 490€ 2 059€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 972€ 1 637€ 1 925€ 2 084€ 1 908€ 3 375€ 3 151€ 3 136€ 1 087€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
735 657€ 740 461€ 470 903€ 519 148€ 493 519€ 372 302€ 700 349€ 13 413€ 25 106€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
21 307 € 20 680 € 15 229 € 382 637 € 165 474 € 130 262 € 218 066 € 293 152 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
21 307€ 20 680€ 15 229€ 382 637€ 165 474€ 130 262€ 218 066€ 293 152€