Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Transaction System Servis, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
25 185 685€ 32 566 539€ 24 592 514€ 34 905 455€ 27 644 218€ 18 836 634€ 18 880 113€ 11 698 019€ 5 774 717€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
25 192 264 € 32 573 036 € 24 600 734 € 34 906 054 € 27 646 168 € 18 836 644 € 18 880 113 € 11 698 021 € 5 774 988 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
25 071 685€ 32 452 539€ 24 478 514€ 34 791 455€ 27 483 218€ 18 678 134€ 18 723 833€ 11 621 019€ 5 774 718€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
114 000€ 114 000€ 114 000€ 114 000€ 161 000€ 158 500€ 156 280€ 77 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 579€ 6 497€ 8 220€ 599€ 1 950€ 10€ 2€ 270€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 791 899 € 31 921 996 € 24 070 544 € 34 380 632 € 27 061 640 € 18 749 665 € 18 785 550 € 11 594 238 € 5 636 237 € 200 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
24 504 330€ 31 743 106€ 23 900 528€ 34 110 414€ 26 835 392€ 18 504 081€ 18 535 546€ 11 430 653€ 5 610 801€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 424€ 1 777€ 1 581€ 1 290€ 1 510€ 2 785€ 4 951€ 4 796€ 6 755€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
140 423€ 87 063€ 77 193€ 153 047€ 127 814€ 110 520€ 123 365€ 94 540€ 12 785€ 200€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
66 651 € 60 636 € 59 337 € 61 954 € 91 874 € 130 825 € 117 987 € 60 685 € 5 142 €
16
E.1.
Mzdové náklady
50 033€ 45 681€ 44 526€ 47 029€ 68 953€ 98 517€ 89 721€ 44 586€ 3 904€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
14 724€ 13 534€ 13 350€ 13 492€ 21 472€ 30 493€ 26 381€ 14 515€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 894€ 1 421€ 1 461€ 1 433€ 1 449€ 1 815€ 1 885€ 1 584€ 1 238€
20
F.
Dane a poplatky
56€ 56€ 56€ 405€ 156€ 148€ 56€ 60€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 468€ 1 468€ 1 468€ 1 468€ 1 468€ 1 468€ 2 994€ 3 503€ 754€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 468€ 1 468€ 1 468€ 1 468€ 1 468€ 1 468€ 2 994€ 3 503€ 754€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-48 821€ 22 183€ 21 732€ 2 163€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
124 368€ 5 707€ 8 649€ 49 891€ 3 426€ -162€ 651€ 1€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
400 365 € 651 040 € 530 190 € 525 422 € 584 528 € 86 979 € 94 563 € 103 783 € 138 751 € -200 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
537 508 € 734 593 € 613 212 € 640 704 € 679 502 € 219 248 € 216 251 € 168 030 € 144 377 € -200 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
367 310 € 1 698 865 € 621 012 € 272 224 € 219 025 € 199 653 € 329 717 € 208 426 € 13 825 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
367 310€ 1 698 865€ 621 012€ 272 224€ 219 025€ 199 653€ 329 715€ 208 425€ 13 825€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
388 918 € 1 797 793 € 765 570 € 513 611 € 592 202 € 256 708 € 308 931 € 174 158 € 72 074 € 2 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
356 566€ 1 766 786€ 740 780€ 489 093€ 571 703€ 232 513€ 303 427€ 170 434€ 70 672€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32 352€ 31 007€ 24 790€ 24 518€ 20 499€ 24 195€ 5 504€ 3 724€ 1 402€ 2€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-21 608 € -98 928 € -144 558 € -241 387 € -373 177 € -57 055 € 20 786 € 34 268 € -58 249 € -2 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
378 757 € 552 112 € 385 632 € 284 035 € 211 351 € 29 924 € 115 349 € 138 051 € 80 502 € -202 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
96 143 € 123 048 € 88 668 € 68 247 € 44 648 € 14 304 € 27 721 € 30 373 € 17 724 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
96 143€ 123 048€ 88 668€ 68 247€ 44 648€ 14 304€ 27 721€ 30 373€ 17 724€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
282 614 € 429 064 € 296 964 € 215 788 € 166 703 € 15 620 € 87 628 € 107 678 € 62 778 € -202 €