Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Skillrs s.r.o. v likvidácii

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
40 552 € 483 107 € 106 160 € 180 177 € 79 237 € 90 481 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
40 552 € 483 107 € 106 160 € 180 177 € 79 237 € 90 481 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
28 969 € 207 775 € 18 673 € 20 492 € 63 726 € 364 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
28 969€ 32 588€ 2 222€ 2 212€ 3 290€ 292€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 187€ 251€ 2 280€ 9 836€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
172 000€ 16 200€ 16 000€ 50 600€ 72€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
11 583 € 275 332 € 87 487 € 159 685 € 15 511 € 90 117 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
11 583€ 275 332€ 87 487€ 159 685€ 15 511€ 90 117€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
40 552 € 483 107 € 106 160 € 180 177 € 79 237 € 90 481 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
19 780 € 19 502 € 15 286 € 14 223 € 11 587 € 6 855 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
421€ 421€ 368€ 237€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
14 081€ 9 865€ 8 854€ 6 350€ 1 855€ 980€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
278 € 4 216 € 1 064 € 2 636 € 4 732 € 875 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
20 772 € 463 605 € 90 874 € 165 954 € 67 650 € 83 626 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
20 772 € 463 605 € 90 874 € 165 954 € 67 500 € 83 626 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
6 750€ 77 971€ 90 250€ 100 954€ 43 278€ 213€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 929€ 1 248€ 624€ 848€ 1 243€ 584€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
11 093€ 384 386€ 64 152€ 22 979€ 82 829€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
150€