Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
286 644 € 524 078 € 449 006 € 386 361 € 266 605 € 242 392 € 124 419 € 86 539 € 44 442 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
27 255€ 36 701€ 5 579€ 82€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
252 752€ 472 133€ 404 624€ 301 768€ 211 875€ 214 336€ 121 239€ 75 303€ 44 442€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
24 734€ 22 359€ 2 000€ 64 699€ 53 458€ 27 823€ 2 048€ 8 789€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 158€ 2 331€ 5 681€ 14 315€ 1 272€ 151€ 1 132€ 2 447€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
284 850 € 520 450 € 457 191 € 381 741 € 261 060 € 232 125 € 115 734 € 81 639 € 41 691 € 305 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 130€ 29 305€ 4 949€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
119 250€ 224 712€ 275 909€ 219 776€ 142 613€ 126 337€ 81 866€ 57 245€ 22 366€
11
C.
Služby
101 944€ 214 776€ 69 859€ 96 621€ 84 684€ 67 132€ 17 556€ 12 142€ 17 517€ 305€
12
D.
Osobné náklady
44 764€ 34 046€ 52 175€ 38 098€ 15 728€ 6 298€ 8 167€ 6 051€ 1 711€
13
E.
Dane a poplatky
832€ 842€ 849€ 756€ 642€ 447€ 397€ 318€ 97€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 920€ 22 839€ 22 066€ 18 688€ 15 226€ 10 349€ 6 532€ 4 810€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
856€ 16 071€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 140€ 2 105€ 6 172€ 2 853€ 2 167€ 5 491€ 1 216€ 1 073€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 794 € 3 628 € -8 185 € 4 620 € 5 545 € 10 267 € 8 685 € 4 900 € 2 751 € -305 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
31 558 € 38 770 € 66 252 € -13 999 € -15 422 € 20 949 € 21 817 € 5 916 € 4 559 € -305 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 210 € 120 € 239 € 2 € 2 € 3 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 210€ 120€ 239€ 1€ 2€ 2€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
1€ 1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
662 € 198 € 845 € 716 € 830 € 233 € 100 € 122 € 162 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
569€ 117€ 690€ 555€ 687€ 66€
32
N.
Kurzové straty
2€ 22€ 11€ 11€ 42€ 15€ 39€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
91€ 81€ 133€ 150€ 132€ 125€ 85€ 83€ 162€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-661 € 12 € -725 € -477 € -828 € -231 € -97 € -120 € -162 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 133 € 3 640 € -8 910 € 4 143 € 4 717 € 10 036 € 8 588 € 4 780 € 2 589 € -305 €
36
P.
Daň z príjmov
825€ 2 099€ 1 727€ 3 188€ 1 423€ 2 850€ 960€ 1 077€ 570€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
308 € 1 541 € -10 637 € 955 € 3 294 € 7 186 € 7 628 € 3 703 € 2 019 € -305 €