Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
139 840 € 142 603 € 127 908 € 116 497 € 74 018 € 39 517 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
19 248 € 16 757 € 21 861 € 31 841 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
19 248 € 16 757 € 21 861 € 31 841 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 248€ 16 757€ 21 861€ 31 841€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
120 416 € 125 670 € 105 124 € 83 913 € 73 995 € 39 517 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
12 672 € 27 657 € 25 780 € 1 080 € 1 037 €
032
B.I.1
Materiál
21 300€ 23 700€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
12 672€ 6 357€ 2 080€ 1 080€ 1 037€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
355 € 355 € 355 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
355€ 355€ 355€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
96 904 € 74 247 € 49 496 € 57 022 € 46 891 € 27 517 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
92 837€ 74 247€ 38 445€ 57 022€ 45 699€ 27 517€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 067€ 0€ 11 051€ 1 192€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 485 € 23 411 € 29 493 € 25 811 € 26 067 € 12 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 422€ 813€ 3 480€ 4 392€ 7 457€ 12 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 063€ 22 598€ 26 013€ 21 419€ 18 610€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
176 € 176 € 923 € 743 € 23 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
176€ 176€ 923€ 743€ 23€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
139 840 € 142 603 € 127 908 € 116 497 € 74 018 € 39 517 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 000 € 13 514 € 10 652 € 10 561 € 9 735 € 6 441 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 014 € 5 153 € 5 061 € 4 235 € 941 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 014€ 5 153€ 5 061€ 4 235€ 941€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 486 € 2 861 € 91 € 826 € 3 294 € 1 441 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
123 840 € 129 089 € 117 256 € 105 936 € 64 283 € 33 076 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
812 € 812 € 0 € 0 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
812€ 812€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
414 € 291 € 160 € 88 € 42 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
414€ 291€ 160€ 88€ 42€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
122 614 € 127 986 € 117 096 € 105 848 € 64 241 € 33 076 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
102 322€ 25 272€ 34 239€ 36 173€ 13 700€ 25 557€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 551€ 95 305€ 76 603€ 52 526€ 38 872€ 7 088€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
81€ 81€ 51€ 8 869€ 9 817€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 313€ 1 124€ 1 436€ 185€ 171€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 908€ 2 380€ 1 718€ 5 354€ 1 858€ 431€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-3 561€ 3 824€ 3 049€ 2 741€ -177€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €