Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
241€ 625€ 4 044€ 1 754€ 32€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
241 € 625 € 4 044 € 1 754 € 32 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
322 054 € 352 808 € 410 104 € 198 874 € 105 470 € 27 517 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
322 054€ 352 808€ 410 104€ 198 874€ 105 470€ 27 517€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
286 023 € 317 339 € 391 790 € 178 756 € 94 115 € 25 645 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
101 324€ 145 868€ 120 127€ 44 674€ 6 783€
10
B.2
Služby
184 699€ 171 471€ 271 663€ 134 082€ 87 332€ 25 645€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
36 272 € 36 094 € 22 358 € 21 872 € 11 387 € 1 872 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
16 826 € 19 120 € 10 319 € 6 644 € 6 159 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 354€ 13 686€ 7 259€ 4 560€ 4 218€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 348€ 4 844€ 2 555€ 1 605€ 1 484€
16
C.4
Sociálne náklady
124€ 590€ 505€ 479€ 457€
17
D
Dane a poplatky
531€ 300€ 454€ 1 276€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 106€ 10 768€ 9 980€ 8 875€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 835€ 45€ 1 113€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 809 € 4 071 € 1 560 € 3 964 € 5 228 € 1 872 €
38
X.
Výnosové úroky
0€ 1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
0€ 88€ 1 920€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
162€ 155€ 168€ 132€ 77€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-162 € -155 € -255 € -2 051 € -76 € 0 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 647 € 3 916 € 1 305 € 1 913 € 5 152 € 1 872 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 161 € 1 055 € 1 214 € 1 087 € 1 858 € 431 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 161€ 1 055€ 1 214€ 1 087€ 1 858€ 431€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 486 € 2 861 € 91 € 826 € 3 294 € 1 441 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 647 € 3 916 € 1 305 € 1 913 € 5 152 € 1 872 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 486 € 2 861 € 91 € 826 € 3 294 € 1 441 €