Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ENTRAZ s.r.o.

2015
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
138 108 530 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
138 108 530 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
138 063 093 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
138 063 093 €
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
138 063 093€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
45 437 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 133€
073
B.V.2.
Účty v bankách
32 304€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
138 108 530 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-1 405 108 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 405 108 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
139 513 638 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
12€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
139 358 137 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
139 332 550 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
139 332 550€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
14 841€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
328€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
167€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
10 253€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-2€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
155 489€