Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASCEMO s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014
01.02.2018
31.12.2018
01.02.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
30 459 € 30 111 € 30 461 € 36 226 € 6 617 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
30 459 € 30 111 € 30 461 € 36 226 € 6 617 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
780 € 2 446 € 260 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
260 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
260 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
780 € 2 446 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
30 459 € 29 331 € 28 015 € 35 966 € 6 617 €
072
B.V.1.
Peniaze
30 393 € 29 171 € 27 823 € 26 438 € 5 358 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
66 € 160 € 192 € 9 528 € 1 259 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
30 459 € 30 111 € 30 461 € 36 226 € 6 617 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
30 329 € 29 942 € 30 434 € 27 260 € 4 587 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
24 943 € 25 433 € 22 261 € -413 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
25 847 € 25 846 € 22 674 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-904 € -413 € -413 € -413 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
386 € -491 € 3 173 € 22 673 € -413 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
130 € 169 € 27 € 8 191 € 1 515 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
27 € 27 € 27 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
27 € 27 € 27 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
103 € 142 € 8 191 € 1 265 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
142 € 1 265 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
142 € 1 265 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
626 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
377 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
103 € 7 188 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
250 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
250 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
775 € 515 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
775 € 515 €