Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ABSOLUT consulting s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
04
II.
Výroba
[05+06+07]
57 570 € 56 067 € 58 665 € 58 962 € 39 823 € 48 137 € 34 186 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
57 570€ 56 067€ 58 665€ 58 962€ 39 823€ 48 137€ 34 186€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
25 440 € 25 782 € 33 226 € 29 201 € 16 111 € 28 228 € 26 808 € 278 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 056€ 1 800€ 4 024€ 3 962€ 1 952€ 1 405€ 2 096€
10
B.2
Služby
22 384€ 23 982€ 29 202€ 25 239€ 14 159€ 26 823€ 24 712€ 278€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
32 130 € 30 285 € 25 439 € 29 761 € 23 712 € 19 909 € 7 378 € -278 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
8 936 € 9 266 € 7 363 € 7 390 € 7 277 € 7 583 € 4 756 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 457€ 6 257€ 5 065€ 5 266€ 5 248€ 5 557€ 3 364€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 437€ 2 347€ 1 770€ 1 544€ 1 545€ 1 657€ 1 176€
16
C.4
Sociálne náklady
42€ 662€ 528€ 580€ 484€ 369€ 216€
17
D
Dane a poplatky
1 015€ 803€ 244€ 229€ 170€ 213€ 150€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 000€ 5 087€ 9 715€ 9 715€ 9 715€ 5 667€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20€ 5 154€ 47€ 2€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 304€ 4 527€ 3 023€ 2 187€ 1 903€ 2 736€ 2 521€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
7 895 € 10 602 € 10 248 € 10 240 € 4 647 € 3 757 € -47 € -278 €
39
N
Nákladové úroky
537€ 923€ 810€ 712€ 925€ 538€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
97€ 99€ 106€ 105€ 89€ 190€ 122€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-634 € -1 022 € -911 € -817 € -1 014 € -728 € -122 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 261 € 9 580 € 9 337 € 9 423 € 3 633 € 3 029 € -169 € -278 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 914 € 2 478 € 2 449 € 1 989 € 1 016 € 1 609 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 914€ 2 478€ 2 449€ 1 989€ 1 016€ 1 609€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 347 € 7 102 € 6 888 € 7 434 € 2 617 € 1 420 € -169 € -278 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 261 € 9 580 € 9 337 € 9 423 € 3 633 € 3 029 € -169 € -278 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 347 € 7 102 € 6 888 € 7 434 € 2 617 € 1 420 € -169 € -278 €