Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OrtoFit s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.02.2014
31.12.2014
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
438 793€ 316 448€ 251 767€ 115 054€ 15 458€ 5 313€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
438 794 € 316 448 € 251 767 € 115 055 € 15 458 € 5 314 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
18 567€ 15 906€ 10 841€ 4 657€ 634€ 1 306€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
242 486€ 300 527€ 240 926€ 109 698€ 4 642€
05
III.
Tržby z predaja služieb
177 741€ 15€ 700€ 10 182€ 4 008€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
434 150 € 308 757 € 236 117 € 114 996 € 28 298 € 19 941 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
120 517€ 49 543€ 22€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
196 632€ 50 285€ 131 192€ 7 825€ 7 045€ 4 966€
14
D.
Služby
164 122€ 65 196€ 59 459€ 31 333€ 14 634€ 11 380€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
61 026 € 59 984 € 37 028 € 18 844 € 6 575 € 2 875 €
16
E.1.
Mzdové náklady
44 468€ 41 758€ 26 321€ 13 331€ 4 560€ 2 121€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
15 665€ 13 974€ 8 399€ 4 196€ 1 598€ 741€
19
E.4.
Sociálne náklady
893€ 4 252€ 2 308€ 1 317€ 417€ 13€
20
F.
Dane a poplatky
223€ 1 398€ 1 564€ 336€ 19€ 698€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 631€ 10 155€ 6 495€ 5 818€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 631€ 10 155€ 6 495€ 5 818€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
516€ 1 222€ 379€ 1 297€ 25€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 644 € 7 691 € 15 650 € 59 € -12 840 € -14 627 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
78 040 € 80 450 € 61 116 € 26 354 € -6 221 € -11 054 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
986 € 72 € 64 € 76 € 75 € 48 €
52
O.
Kurzové straty
3€ 2€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
983€ 72€ 62€ 76€ 75€ 48€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-986 € -72 € -63 € -76 € -75 € -48 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 658 € 7 619 € 15 587 € -17 € -12 915 € -14 675 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
799 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
799€ 960€ 960€ 960€ 960€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 859 € 6 659 € 14 627 € -977 € -13 875 € -14 675 €