Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BETA BioTech, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.02.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
155 640 € 161 532 € 160 026 € 44 097 € 120 991 € 60 504 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 529 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 529 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 529€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
155 640 € 161 532 € 160 026 € 44 097 € 118 214 € 60 279 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
140 277 € 145 427 € 144 094 € 29 379 € 58 408 € 25 913 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
840€ 4 158€ 28 115€ 21 408€ 25 913€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
37 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
937€ 2 769€ 5 479€ 1 879€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
138 500€ 138 500€ 110 500€ 27 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
15 363 € 16 105 € 15 932 € 14 718 € 59 806 € 34 366 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 363€ 16 105€ 15 932€ 14 718€ 28 219€ 17 856€
057
B.IV.2
Účty v bankách
31 587€ 16 510€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
248 € 225 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
248€ 225€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
155 640 € 161 532 € 160 026 € 44 097 € 120 991 € 60 504 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 257 € 9 643 € 33 031 € 43 409 € 75 088 € 39 056 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 144 € 27 531 € 37 909 € 70 472 € 33 556 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
33 556€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-8 387 € -23 388 € -10 378 € -32 563 € 36 032 € 34 056 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
154 383 € 151 889 € 126 995 € 688 € 45 903 € 21 448 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
130 634 € 108 124 € 61 700 € 400 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
130 634€ 108 124€ 61 700€ 400€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
342 € -4 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
342€ -4€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
23 749 € 43 765 € 65 295 € 288 € 45 561 € 21 452 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
19 316€ 21 030€ 23 979€ 288€ 26 891€ 9 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 223€ 21 910€ 41 110€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
210€ 776€ 181€ 7 866€ 1 767€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 729€ 1 004€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
49€ 25€ 5 693€ 9 681€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
382€