Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BETA BioTech, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.02.2014
31.12.2014
01
I.
Tržby z predaja tovaru
871€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
41€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
830 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
377 402 € 104 297 € 13 664 € 534 596 € 102 342 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
377 402€ 104 297€ 13 664€ 534 596€ 102 342€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
422 604 € 198 408 € 28 799 € 352 077 € 47 669 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 096€ 622€ 947€ 15 220€ 1 767€
10
B.2
Služby
420 508€ 197 786€ 27 852€ 336 857€ 45 902€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-45 202 € -94 111 € -14 305 € 182 519 € 54 673 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
5 583 € 206 € 15 327 € 132 255 € 10 751 €
13
C.1
Mzdové náklady
94 559€ 7 495€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
32 019€ 2 638€
16
C.4
Sociálne náklady
5 677€ 618€
17
D
Dane a poplatky
6€ 6€ 466€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
171€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
12 500€ 2 600€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 300€ 2 529€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 017€ 83 840€ 268€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
356€ 60€ 1 859€ 1 477€ 122€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-23 124 € -9 343 € -31 426 € 48 418 € 43 800 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 9€ 1€
40
XI.
Kurzové zisky
40€ 422€
41
O
Kurzové straty
37€ 464€ 5€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
33€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
264€ 110€ 180€ 552€ 114€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-264 € -74 € -177 € -585 € -118 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-23 388 € -9 417 € -31 603 € 47 833 € 43 682 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
961 € 960 € 11 801 € 9 626 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
961€ 960€ 11 801€ 9 626€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-23 388 € -10 378 € -32 563 € 36 032 € 34 056 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-23 388 € -9 417 € -31 603 € 47 833 € 43 682 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-23 388 € -10 378 € -32 563 € 36 032 € 34 056 €