Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kankur s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.03.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
32 391 € 60 880 € 84 090 € 30 190 € 68 453 € 21 795 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
32 391€ 60 880€ 84 090€ 30 190€ 68 453€ 21 795€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
41 285 € 51 534 € 45 641 € 22 687 € 23 143 € 20 114 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
10 282€ 9 578€ 13 051€ 7 067€ 7 749€ 1 377€
11
C.
Služby
19 874€ 29 505€ 15 772€ 15 067€ 15 261€ 18 702€
12
D.
Osobné náklady
10 577€ 11 926€ 16 618€
13
E.
Dane a poplatky
51€ 110€ 76€ 133€ 133€ 33€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
501€ 389€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26€ 124€ 420€ 2€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-8 894 € 9 346 € 38 449 € 7 503 € 45 310 € 1 681 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
2 235 € 21 797 € 55 267 € 8 056 € 45 443 € 1 716 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
968 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
968€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
174 € 184 € 279 € 314 € 155 € 84 € 29 €
32
N.
Kurzové straty
3€ 4€ 1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
171€ 184€ 275€ 314€ 154€ 84€ 29€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
794 € -184 € -279 € -314 € -155 € -84 € -29 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-8 100 € 9 162 € 38 170 € 7 189 € 45 155 € 1 597 € -29 €
36
P.
Daň z príjmov
1 394€ 8 037€ 1 824€ 9 573€ 480€ 480€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-8 100 € 7 768 € 30 133 € 5 365 € 35 582 € 1 117 € -509 €