Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

S & O Company s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
596 233 € 177 219 € 68 000 € 83 410 € 15 890 € 12 200 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
702 274€ 56 000€ 68 000€ 83 410€ 15 890€ 12 200€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-121 214€ 121 214€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
15 173€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
565 960 € 159 318 € 52 084 € 2 564 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
-22 500€ 22 500€ 289€
11
C.
Služby
568 978€ 135 645€ 44 696€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
1 182€ 113€ 121€ 1 243€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
291€ 500€ 6 604€ 1 321€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 701€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
308€ 560€ 374€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
30 273 € 17 901 € 15 916 € 80 846 € 15 890 € 12 200 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
34 582 € 19 069 € 23 015 € 83 410 € 15 890 € 12 200 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 865 € 136 € 1 € 10 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1 865€ 136€ 1€ 2€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
8€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 733 € 591 € 292 € 2 042 € 70 € 10 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
4 359€ 271€ 1€
32
N.
Kurzové straty
1 857€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
374€ 320€ 292€ 184€ 70€ 10€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 868 € -455 € -291 € -2 032 € -68 € -10 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
27 405 € 17 446 € 15 625 € 78 814 € 15 822 € 12 190 €
36
P.
Daň z príjmov
6 596€ 4 667€ 3 337€ 17 339€ 3 481€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
20 809 € 12 779 € 12 288 € 61 475 € 12 341 € 12 190 €